Zahlavi

Výběrová řízení

09. 02. 2024
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Ph.D. student se zaměřením na modulární syntézu dendritických sloučenín.

PhD projekt pro rok 2024 - Modulární syntéza dendritických sloučenin pro regenrerativní medicínu

Ve Výzkumné skupině bioorganické chemie a biomateriálů na Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i. (https://www.icpf.cas.cz/)  nabízíme pozici pro PhD studenta (na 4-5 let). Projekt je zaměřen na aplikaci principů modulární syntézy pro přípravu nových makromolekulárních sloučenin s přesně definovanou strukturou. Produkty budou navrženy pro využití v regenerativní medicíně jako transportéry proteinů/peptidů především růstových faktorů (BMP-2, FGF2) a osteogenních peptidů a dále jako komponenty pokročilých biomateriálů (hydrogely, nanovlákna atd.). Při aplikačním využití budeme těžit z dlouholeté spolupráce s externími partnery. Vzhledem k multidisciplinárnímu zaměření projektu student získá zkušenosti v několika vědeckých oblastech včetně moderní organické/polymerní syntézy, (bio)materiálového výzkumu analytických a biofyzikálních technik. Pozice je podpořena projektem OP JAK ExRegMed s počátkem od října 2024 nebo dříve na základě vzájemné dohody.

 

Požadavky na uchazeče:

  • VŠ vzdělání (Ing., Mgr.) v organické chemii, organické technologii, materiálových vědách a příbuzných oborech
  • Zkušenosti s organickou syntézou a charakterizací (Schlenkova technika, NMR, GPC, rozptyl světla)
  • Schopnost týmové práce, komunikační zdatnost, nadšení pro experimentální práci a otevřenost pro nové věci

Nabízíme:

  • Účast na špičkovém výzkumu v oblasti makromolekulární chemie
  • Možnost získat odborné znalosti v oblasti nových technik a pokročilých metod charakterizace.
  • Národní a mezinárodní spolupráce se špičkovými laboratořemi v rámci projektu ExRegMed
  • Adekvátní finanční ohodnocení (mimo jiné – plný úvazek, podpora projektu ExRegMed)

V případě zájmu nebo dotazů neváhejte využít kontakt: Tomáš Strašák (strasak@icpf.cas.cz)

Termín přihlášek: Vaše přihlášky prosím posílejte do 30. 3. 2024.


Uzávěrka přihlášek: 31. 03. 2024

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.