Zahlavi

Výběrová řízení

22. 02. 2024
Knihovna AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Databázový expert/systémový analytik.

Knihovna AV ČR (KNAV) administruje open source systém ASEP ARL, který eviduje záznamy o vědeckých výstupech a je využit jako repozitář pro ukládání publikací a vědeckých dat ústavů AV ČR. Systém ASEP ARL využívá datovou platformu InterSystems IRIS a bude zapojen do nově vznikající národní repozitářové platformy (NRP).

Náplň práce:

 • Návrh rozvoje a příprava systému ASEP ARL pro zapojení do nově vznikající národní repozitářové infrastruktury pro vědecká data
 • Spolupráce s týmem KNAV na administraci systému ASEP ARL
 • Spolupráce při vytváření NRP s dalšími institucemi zapojenými do tohoto projektu s ohledem na rozvoj repozitáře ASEP ARL
 • Sledování bezpečnostních aspektů v oblasti ICT.

Požadujeme:

 • Vysokoškolské vzdělání technického směru
 • Anglický jazyk na úrovni komunikace v mezinárodním prostředí.
 • Uvítáme nápaditý přístup, ale také odpovědnost, disciplinovanost a týmovou spolupráci.

Výhodou:

 • Znalost komunikačních protokolů OAI-PMH, HTTPS, FTP, TCP/IP.
 • Znalost datových formátů JSON, SDL a YAML
 • Znalost programovacích jazyků Python, PHP, JavaScript, SQL
 • Zkušenost s prací na výzkumných projektech.
 • Zájem o problematiku open science a ukládání vědeckých dat

Nabízíme:

 • Zajímavou práci s dlouhodobou pracovní perspektivou.
 • Pracoviště v centru Prahy na Národní třídě s možností částečné práce z domova.
 • Zaměstnanecké výhody (stravenková karta, 5 týdnů dovolené, dotované jazykové kurzy, podpora dalšího vzdělávání, sick days).
 • Možnost plného/částečného úvazku.

Nástup:

 • Nástup možný ihned, nebo dle dohody.

Více zde: https://www.lib.cas.cz/volna-mista/

Strukturovaný životopis a motivační dopis zašlete na arl@lib.cas.cz do 15. března. 2024.

Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovorům, které se budou konat osobně v Knihovně AV ČR na adrese Národní 3, Praha 1.

Knihovna AV ČR si vyhrazuje právo obeslat s termínem pohovoru pouze uchazeče, které vybere na základě zaslaných dokumentů.


Uzávěrka přihlášek: 15. 03. 2024

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.