Zahlavi

Výběrová řízení

23. 01. 2024
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Postdoktorský výzkumník/postdoktorská výzkumnice do Oddělení pro výzkum literární kultury (tým Literature and Society Laboratory).

Vznikající „Literature and Society Laboratory“ na Ústavu pro českou literaturu AV ČR hledá postdoktorského výzkumníka/postdoktorskou výzkumnici pro mezioborový projekt „Přehodnocení sociologie literatury: K epistemologické symetrii ve zkoumání vztahu literatury a společnosti“ se specializací v oborech literární věda, sociologie literatury, kulturní sociologie a příbuzných disciplínách zkoumajících vztah literatury a společnosti.

 

Náplň práce:

V první fázi projektu bude uchazeč/ka zodpovědný/á za jeden z pěti teoretických bloků na základě vlastní profesní expertízy (viz popis projektu níže). Ve druhé fázi bude uchazeč/ka zodpovědný/á za případovou studii zahrnující pozorné čtení vybraného románu a výzkum literární produkce a recepce, včetně např. skupinových diskusí a rozhovorů se čtenáři, archivního a knihovního výzkumu, četby literárních deníků atd., podle potřeb projektu a profesních schopností uchazečky/e. K jazykovému a prostorovému zaměření viz dále.

Hlavní náplň práce spočívá v účasti na aktivitách laboratoře Literature and Society Laboratory, což zahrnuje především:

 • Osobní spolupráci na každotýdenní bázi v Brně nebo v Praze.
 • Účast na pravidelných týdenních setkáních.
 • Účast na intenzivních dvoudenních workshopech každých šest týdnů.
 • Kolektivní účast na konferencích, kolokviích, kulatých stolech atd.

Uchazeč/ka bude rovněž psát spoluautorské akademické texty s doktorskými studujícími, kteří jsou součástí týmu.

 

 

Minimální požadavky:

 • Nejvýše sedm let od obdržení doktorského titulu v některém z relevantních oborů. Titul byl uchazeči/ce udělen akreditovanou mezinárodní výzkumnou institucí nebo univerzitou.
 • Zkušenost v oboru literární teorie, sociologii literatury, kulturní sociologii, nebo jiných příbuzných disciplínách, které se zabývají vztahem mezi literárními a sociálními jevy. Znalost více než jednoho z těchto polí (např. literární teorie a sociologie literatury) je preferovaná. Ochota vzdělávat se v různých oborech relevantních pro projekt je podmínkou.
 • Plynulá znalost angličtiny. Dále znalost jazyka relevantního pro případovou studii, kterou bude mít uchazeč/ka v projektu na starost. Tento jazyk si uchazeč/ka může zvolit, musí být ale jiný než angličtina, čeština, slovinština a srbština, které se vztahují k dalším čtyřem případovým studiím.
 • Dobrá znalost literárního pole, o němž bude pojednávat případová studie.
 • Velmi dobrá schopnost akademického psaní.
 • Otevřenost novým paradigmatům a kolaborativnímu výzkumu napříč disciplínami.
 • Zkušenost s prací v mezioborovém týmu je vítána, není však podmínkou.

 

            Nabízíme:

 • Zázemí největšího pracoviště v oboru literárněvědné bohemistiky
 • 25 dnů dovolené + 3 dny zdravotního volna (Sick day)
 • Příspěvek na stravování a příspěvek ze Sociálního fondu (penzijní připojištění)
 • Jazykové kurzy
 • Slevy na knihy v knihkupectví Academia
 • Flexibilní pracovní podmínky – možnost práce z domova odkudkoliv v ČR
 • Možnost ucházet se o služební ubytování v zařízeních Akademie věd ČR
 • Možnost umístění předškolních dětí v dětských skupinách Akademie věd ČR

 

            Pracovní podmínky:

 • Preferujeme plný úvazek – 40 hod. /týden
 • Nástup k 1. 4. 2024
 • Pracovní smlouva na dobu určitou do prosince 2028
 • Práce bude realizována v České republice

 

            Přihlášky zaslané na e-mail kariera@ucl.cas.cz musí obsahovat:

 • Životopis (max 3 stránky)
 • Motivační dopis (max 1 stránka) se stručným představením badatelských zájmů a vysvětlením vhodnosti uchazečky/e pro projekt
 • Dvě ukázky vědeckých textů relevantních pro projekt (články, kapitoly z dizertace, nepublikované texty…) v anglickém jazyce.
 • Návrh případové studie (max 500 slov) zaměřené na román původně napsaný v jiném jazyce než angličtina, čeština, slovinština a srbština, sledující literární komunikaci tohoto textu a jeho recepci v daném prostředí. Návrh může vycházet z různých relevantních teoretických přístupů a uplatňovat libovolné kvalitativní metody (ne pouze statistické a výpočetní metody).

 

Uzávěrka přihlášek: 29. února 2024

Výběrové řízení proběhne dvoukolově. ÚČL AV ČR, v. v. i., si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu pohovoru pouze vybrané kandidáty i právo žádného z kandidátů nevybrat.

 

Kontakt pro případné dotazy:

Mgr. Jan Váňa, Ph.D.

vana@ucl.cas.cz

                                                                                              

Odpovědí na tento inzerát či zasláním vašeho životopisu a případných dalších osobních materiálů Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., dáváte souhlas ke zpracování vašich osobních údajů v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR). Tento souhlas lze po skončení výběrového řízení kdykoli odvolat, a to písemně.

 

 

 

 

Popis projektu

 

Postdoktorský výzkumník / Postdoktorská výzkumnice se na plný úvazek stane členem mezioborové laboratoře Literature and Society Laboratory. Projektový tým sestává z pěti literárních teoretiků/ček a sociologů/žek zodpovídajících za pět výzkumných bloků v rámci projektu. V první fázi (2024-2025), provede laboratoř metateoretickou analýzu toho, jakým způsobem byl vztah literatury a sociálna dosud zkoumán v literární vědě, sociologii a příbuzných oborech. Členové týmu jsou zodpovědní za segmenty teoretických přístupů odpovídající jejich profesní expertíze. Ve druhé fázi (2026-2028), navrhne laboratoř teoretický a metodologický model pro zkoumání literární komunikace kombinující mikro- a makro-perspektivy literární produkce, recepce a vnitřní struktury textu, a jejich propojenosti, tak, aby byla literatuře i sociálnu zajištěna stejná analytická váha. Model bude vyvíjen v součinnosti s pěti případovými studiemi z různých historických, regionálních a kulturních rámců. Čtyři případové studie zahrnou romány původně vydané anglicky, česky, slovinsky a srbsky a publikované v různých obdobích 20. a 21. století. Pátá případová studie bude navržena a koordinována postdoktorským výzkumníkem / postdoktorskou výzkumnicí a bude zaměřena na román napsaný v jiném jazyce než výše uvedené. Každý člen/členka týmu bude zodpovědný/zodpovědná za svoji případovou studii, analýza všech případů bude ovšem provedena skupinově celým týmem.

 


Uzávěrka přihlášek: 29. 02. 2024

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.