Zahlavi

Výběrová řízení

22. 01. 2024
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Open Postdoc Position in the Biology of Trypanosoma brucei.

Laboratory of Cell Motility headed by Dr. Vladimir Varga is seeking a motivated postdoctoral researcher to study changes to the cell architecture during differentiation of Trypanosoma brucei.

 

Project description

Our research group focuses on the biology of the eukaryotic cytoskeleton. In this project we aim to study changes to the microtubule-based cytoskeleton, the flagellum, and the overall cell architecture during differentiation processes associated with life-cycle transitions of Trypanosoma brucei, a protozoan parasite causing sleeping sickness. To achieve this, advanced imaging techniques, such as expansion microscopy and electron microscopy will be employed. Furthermore, candidate proteins for orchestrating cytoskeletal changes will be studied by generating and characterizing mutant trypanosome strains.

 

Requirements

  • Ph.D. in Parasitology, Cell Biology, Molecular Biology, or related disciplines
  • The excitement of making discoveries
  • The motivation to lead a project
  • A good command of English
  • An experience in handling protozoan parasites would be favourable

 

We offer

  • A full time contract funded by a grant from the Czech Science Foundation
  • Additional benefits such as a 5-week annual leave, meal allowance, an access to courses organized by the institute and the Czech Academy of Sciences, an access to sport facilities of the institute
  • We are a young, friendly research group passionate about science. We collaborate with leading scientists in the Czech Republic and abroad. The Institute of Molecular Genetics offers superb research facilities and is a vibrant institution located in a modern building.

 

How to apply

Email your CV, a short cover letter, and contact details for two referees to varga@img.cas.cz by February 29th 2024.

 


Uzávěrka přihlášek: 29. 02. 2024

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.