Zahlavi

Výběrová řízení

03. 01. 2024
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Open postdoc position in the RNA metabolism and retinal disorders.

Laboratory of RNA Biology is seeking a highly motivated candidate to work on biogenesis of protein-RNA complexes involved in RNA splicing
 

Project description: 

Our research group focuses on investigating the biogenesis of spliceosomal ribonucleoprotein (RNPs) complexes crucial for RNA splicing. Mutations in RNP components contribute to human hereditary diseases, specifically muscular atrophy and retinal degeneration. In this project, we aim to combine molecular biology with biochemistry to elucidate the molecular function of chaperones that assist and monitor the correct formation of RNPs. For more details about our research, please visit our website: www.img.cas.cz/group/david-stanek/

Qualification:
• Ph.D. in Molecular Biology, Biochemistry, or a related field.
• Strong background and hands-on experience in molecular biology and biochemistry of proteins and RNAs.
• Welcomed experience with approaches analyzing the structure of protein complexes.
• Ability to lead independent research projects and contribute to collaborative efforts within our international research team.

To apply: Email your CV, statement of research interests and names of two references by February 29th 2024 to stanek@img.cas.cz.


Uzávěrka přihlášek: 29. 02. 2024

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.