Zahlavi

Výběrová řízení

16. 12. 2023
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral Position in Mathematical and Computational Biology/Biophysics.

The Timr group at the J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry in Prague is seeking a highly motivated postdoctoral associate to work on multi-scale modeling of dynamic enzyme assemblies.

Our research group focuses on the computer simulation of the cell interior. Using multi-scale computational models, we aim to elucidate the physical and chemical mechanisms governing the organization of metabolic pathways in living cells. Supported by the Lumina Quaeruntur Award and a grant from the Czech Science Foundation, our team is integrated into the interdisciplinary Department of Computational Chemistry. This department bridges the physical chemistry and biophysics of proteins and membranes with theoretical enzymology and spectroscopy.

The postdoctoral associate will develop mesoscopic computational models to understand the roles of dynamic enzyme assemblies in metabolic regulation. The goal is to develop and implement a novel framework that will integrate detailed insights from all-atom and coarse-grained MD simulations with larger-scale reaction-diffusion models of dynamic enzyme assemblies. This work will be an important contribution to our mechanistic understanding of metabolic pathway organization in cells.

The initial contract period is for one year, possibly extending up to four years. The position will remain open until a suitable candidate is found.

Requirements:

  • PhD in a quantitative field, such as Mathematical/Computational Biology, Biophysics, Chemical Engineering, or Applied Mathematics.
  • Strong skills in developing and implementing mathematical models.
  • Proficiency in programming and scripting languages (e.g., Python, C++) for model development and data analysis.
  • Excellent communication and collaboration skills.

Experience in kinetic modeling of enzymes and metabolic pathways, reaction-diffusion modeling, classical MD simulations, and Markov models will be considered an asset.

To apply, please send your CV, a list of publications, a motivation letter, and contact information for two references to recruitment@jh-inst.cas.cz and stepan.timr@jh-inst.cas.cz. Please include SC2023_37 in the email subject line. For any inquiries, contact stepan.timr@jh-inst.cas.cz.

Starting date: The position is available immediately.

Type of contract: Temporary

Job status: Full time


Selection process

By providing us with your personal data in your CV, you have allowed J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry to process and file your CV in the HR database. Your personal data will be used for the internal HR needs of the J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry only. At the same time, you confirm herewith that the personal data as stated in the CV you have sent to us is true and accurate.


Uzávěrka přihlášek: 29. 02. 2024

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.