Zahlavi

Výběrová řízení

07. 12. 2023
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici PhD student and postdoctoral positions in the Dioscuri Centre for Single-Molecule Optics.

FZU is a leading public research institution located in Prague, Czech Republic. Dedicated to conducting high-quality and ground-breaking fundamental research, FZU emphasizes the translation of scientific advances into innovative technological applications. FZU is the largest institute of the Czech Academy of Sciences, with more than 1100 employees.

We are proud to announce the opening of our new research unit, the Dioscuri Centre for Single-Molecule Optics, supported by the Max Planck Society. Launching in July 2024, it is set to be a hub of multidisciplinary research, focusing on developing a unique single-molecule toolbox with applications spanning biochemistry, biophysics, and medicine.

Job description

We seek enthusiastic PhD students and Postdocs with an interest in single-molecule imaging methods. You will engage in projects investigating molecular transport, biomolecular interactions, or analysis of complex biofluids at the single-molecule level. Through the utilization and continuous development of Nanofluidic Scattering Microscopy — a pioneering label-free single-molecule microscopy technique — your contributions will be instrumental in providing insights into the fundamental building blocks of life. As a member of a multidisciplinary scientific team dedicated to tackling diverse challenges in single-molecule microscopy and nanofluidics, you will have the opportunity to tailor your focus based on your background and research interests. Your responsibilities may span the development of the optical setup, nano-fluidic systems, image processing, experimental investigations of biomolecular processes, and/or theoretical studies of light-matter interactions and mass transport at the single-molecule level.

Required profile

 • M.Sc. or Ph.D. in Physics, Biophysics, Biotechnology, or related field
 • Previous experience in optical microscopy, bioanalytical techniques, micro/nano-fluidics, scientific instrumentation development, data analysis, or computational modeling
 • Creativity and analytical thinking
 • Sound verbal and written communication skills in English

We offer

 • An international, creative, collaborative, and friendly environment within the new research group
 • Cutting-edge research topics with high application potential and unique research facilities
 • Stimulating supervision, supporting creative freedom
 • Training and development opportunities — mentoring program, soft skills courses, language courses, including Czech lessons
 • An attractive salary corresponding to the upper standards in Europe
 • Flexible working hours and home office mode
 • Benefits include a Multisport card, in-house yoga classes, cooperate kindergarten, etc.
 • More information is available at Why FZU?

Terms of employment

The position is planned for two years for a Postdoc and four years for a PhD student, with the possibility of extension. The initial period of employment is one year.

Application procedure

Please send a motivation letter, your CV, a list of publications and two references no older than two years to petra.kratochvilova@fzu.cz by January 31st, 2024.

For general information related to the position, contact our HR partner, Petra Kratochvílová: petra.kratochvilova@fzu.cz.

For information related to the research, contact the leader of the Dioscuri Centre, Dr. Barbora Špačková: barboraspackova@fzu.cz.


Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 2024

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.