Zahlavi

Výběrová řízení

06. 12. 2023
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoc in DNA nanotechnology.

A postdoctoral researcher position in DNA nanotechnology is available at J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry in Prague on a project focused on light manipulation and sorting of photonic microparticles decorated by DNA nanostructures. The postdoc will design and prepare photoemitting arrays on DNA origami templates and microparticle-to-DNA nanostructure linking strategies. The microparticle stability will be characterized in microfluidic chips and optical manipulation and spectroscopy experiments will be performed in collaboration with the photonic levitation group at the Institute of Scientific Instruments in Brno. The position is initially open for two years with a possibility of prolongation. The salary is internationally competitive.

Type of contract: Temporary

Job status: Full-time

Requirements
- Experience with preparation of self-assembled DNA nanostructures and/or hybrid DNA nanostructures. Experience with basic nanostructure characterization methods, such as AFM, DLS, gel electrophoresis...

- Experience with one of the following techniques is an advantage: (i) DNA origami design and visualization tools (e.g. CADnano) ii) microfluidics, (ii) surface functionalization, (iii) fluorescence microscopy.
 

To apply, please send your CV, a brief summary of your previous research and a list of publications to recruitment@jh-inst.cas.cz. Please, include SC2023_35  in the subject line of your email.


Benefits

- 25 days paid leave of absence (holidays) per year + 3 days of paid sick-leave in addition  to the statutory insurance
- Flexible working-time, the possibility of part-time work, work-life balance
- Competitive salary
- Lunch vouchers
- Possibility of attending children groups of the CAS
- Possibility to use discounts in recreation centers of the CAS
- Sports goods rental, free parking, trade union library
- Language courses
- Attractive location
- Health and social insurance paid mandatory by the institute

Selection process

By providing us with your personal data in your CV, you have allowed J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry to process and file your CV in the HR database. Your personal data will be used for the internal HR needs of the J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry only. At the same time, you confirm herewith that the personal data as stated in the CV you have sent to us is true and accurate.


Uzávěrka přihlášek: 10. 01. 2024

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.