Zahlavi

Výběrová řízení

28. 11. 2023
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoktorand.

Ústav experimentální medicíny AV ČR v. v. i. hledá vhodné kandidáty/kandidátky na pozici Postdoktoranda pro skupinu Neurochemie.

Náplň práce:

 • In vivo charakterizace nových farmakologických látek a nanomateriálů se zaměřením na léčbu Alzheimerovy choroby (projekt č. 1) a vybraných neuropsychiatrických onemocnění způsobených patogenními variantami v GRIN genech (projekt č. 2)
 • Práce s laboratorními zvířaty (dva myší modely Alzheimerovy choroby, dva myší “knock-in“ modely nesoucí patogenní varianty v GRIN genech), genotypování, fenotypizace, behaviorální testy, histologická analýza, EEG, in vivo mikroskopie

Naše požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání biologického, chemického, biochemického, medicínského, veterinárního či jiných relevantních oborů (titul Ph.D.)
 • zkušenost s prací s laboratorními zvířaty
 • schopnost optimalizovat nové behaviorální a elektrofyziologické in vivo metody
 • znalost analýzy behaviorálních dat a základních statistických analýz
 • schopnost konstruktivní interakce v interdisciplinární mezinárodní výzkumné skupině

Nabízíme:

 • plný úvazek, adekvátní finanční ohodnocení, možnost zkráceného úvazku
 • stabilní zázemí veřejné výzkumné instituce
 • zajímavou práci v akademickém prostředí v mezinárodní výzkumné skupině
 • pružnou pracovní dobu a podporu dalšího vzdělávání
 • mezinárodní spolupráce (Jižní Korea, USA)
 • vstřícnost vůči všem věkovým skupinám
 • 5 týdnů dovolené + 5 dnů zdravotního volna při plném úvazku
 • stravenkový paušál
 • dostupnost areálové školky
 • pracovní smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení

Termín nástupu: oficiální začátek projektu 1.1.2024 (nebo dle domluvy později)

Místo pracoviště: Praha 4 – Krč

Více informací o Ústavu experimentální medicíny na www.iem.cas.cz.

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte na adresu: pavla.mlcochova@iem.cas.cz. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu pohovoru či on-line pohovoru pouze vybrané kandidáty i právo žádného z kandidátů nevybrat.

Odpovědí na tento inzerát či zasláním vašeho životopisu a případných dalších osobních materiálů do Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. dáváte souhlas ke zpracování a uchování vašich osobních údajů. Tento souhlas platí až do jeho odvolání písemnou formou.


Uzávěrka přihlášek: 17. 12. 2023

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.