Zahlavi

Výběrová řízení

21. 06. 2021
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný pracovník výzkumu a vývoje/vědecký pracovník do laboratoře tepelných procesů.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. je vědecké pracoviště zaměřené na studium struktury a vlastností hornin a horninového prostředí. Dále se zabývá výzkumem skel, technické keramiky, kompozitů a biomateriálů, jejich vlastnostmi i aplikačním potenciálem a technologickými otázkami zpracování anorganických i organických odpadů. Výzkumná činnost je organizována v šesti vědeckých odděleních. Hlavní cíle výzkumné činnosti jsou (a) získávání, zpracování a šíření vědeckých poznatků, vydávání vědeckých publikací, národní a mezinárodní spolupráce s vysokými školami a dalšími vědeckými institucemi a soukromými společnostmi prostřednictvím společných projektů a smluv o spolupráci, (b) výuka na vysokých školách a příprava mladých vědeckých pracovníků prostřednictvím doktorských a postdoktorských programů, (c) správa a provozování výzkumných infrastruktur a pořádání vědeckých setkání, konferencí, seminářů na národní a mezinárodní úrovni.

Oddělení struktury a vlastností materiálů nabízí pracovní místo na pozici:

Vědecký pracovník do laboratoře tepelných procesů

Požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání chemického nebo přírodovědného směru (pozice vhodná i pro absolventy VŠ)
 • Pečlivost, samostatnost, spolehlivost, organizační schopnosti, schopnost práce v kolektivu
 • Znalost anglického jazyka
 • Znalost dalšího jazyka, a probíhající či dokončené doktorské studium chemického nebo přírodovědného směru výhodou
 • Ochotu učit se nové věci
 • Znalost GC, GC-MS a TG analýz výhodou
 • Uživatelská znalost práce na PC (znalost základního aplikačního SW)

Náplň práce

 • Experimenty tepelného rozkladu materiálů pro energetické a environmentální účely, instrumentální analýzy a fyzikálně-chemická měření
 • Studium odborné a vědecké literatury
 • Podílení se na zpracování výsledků a publikační činnosti v anglickém jazyce

Nabízíme

 • Termín nástupu ihned nebo dohodou
 • Zázemí stabilní vědecké společnosti a příjemné pracovní prostředí
 • Pracovní poměr na plný úvazek
 • Odpovídající finanční ohodnocení (platové zařazení podle stupnic mzdových tarifů a tříd + odměny)
 • Možnost dalšího vzdělávání, profesního růstu a jazykové kurzy
 • Možnost doktorského studia
 • Pět týdnů dovolené
 • Pět dnů zdravotního volna
 • Pružnou pracovní dobu
 • Možnost parkování v areálu ústavu
 • Další benefity (příplatky na stravování)

Strukturovaný profesní životopis a motivační dopis, případně seznam publikací, zasílejte na uvedené kontaktní e-mailové adresy do 25. 7. 2021. Se žádostí o zaměstnání zašlete prosím současně i podepsaný formulář Informace o zpracování osobních údajů poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů .

Kontaktní osoba:
Ing. Ivana Perná, Ph.D., e-mail: perna@irsm.cas.cz, tel. 266 009 253 nebo Ing. Olga Bičáková, Ph.D., e-mail: bicakova@irsm.cas.cz, tel.: 266 009 251.

Po ukončení uzávěrky budou uchazeči vyrozuměni a pozváni k osobnímu pohovoru.


Uzávěrka přihlášek: 25. 07. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.