Zahlavi

Výběrová řízení

23. 11. 2023
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Finanční manažer/manažerka projektu OP JAK – Špičkový výzkum.

Vypisujeme výběrové řízení na pozici finančního manažera/finanční manažerky projektu OP JAK – Špičkový výzkum. Projekt Feroické multifunkcionality (FerrMion) je projektem konsorcia sestávajícího se ze tří ústavů AV ČR a dvou vysokých škol, s cílem provádět základní a aplikačně orientovaný výzkum v oblasti pokročilých materiálů a na nich založených technologií. Součástí projektu je vybudování nových, v rámci střední a východní Evropy unikátních laboratoří pro experimentální výzkum pevných látek.

Základní informace

Doba trvání pracovního poměru: 1 rok, s možností prodloužení na dobu trvání projektu a následného vypořádání (celkem 5 let)
Nástup: dle dohody, preferovaný co nejdříve
Pracovní úvazek: částečný, minimálně však 0,5

Pracovní náplň

 • Sledování a kontrola čerpání rozpočtu a plnění finančního plánu projektu
 • Dohled nad realizací výdajů v souladu s metodickou dokumentací OP JAK, tj. dodržování podmínek způsobilosti výdajů projektu
 • Shromažďování a administrace podkladů k doložení způsobilosti výdajů
 • Příprava a administrace žádosti o platbu
 • Spolupráce na administraci změnových řízení projektu s dopadem do finančního plánu a do rozpočtu či jeho čerpání
 • Příprava finanční část zprávy o realizaci projektu
 • Komunikace s poskytovatelem dotace (MŠMT) ve věcech týkajících se finančního plánu a rozpočtu projektu
 • Příprava podkladů k finanční kontrole či auditu projektu a součinnost během kontroly
 • Úzká spolupráce s hlavním manažerem projektu, s projektovými manažery jednotlivých členů konsorcia a s jejich ekonomickými a administrativními úseky, poskytnutí potřebné součinnosti při přípravě grantových a patentových přihlášek vyplývajících z řešení projektu
 • Mentoring administrativního pracovníka ústavu

Požadujeme

 • Vysokoškolské vzdělání (min. Bc) ekonomického směru, případně SŠ vzdělání s maturitou a doložitelnou praxí v oboru finanční správy projektů odpovídajícího rozsahu
 • znalost práce s účetnictvím a rozpočtem projektů
 • Pokročilá znalost práce na PC, výhodou je znalost informačních systémů poskytovatelů dotací (např. ISKP21+)
 • Znalost akademického prostředí, zkušenost s administrativou v oblasti vědy a výzkumu, orientace v oblasti financování vědy výhodou
 • Komunikativnost, schopnost týmové práce
 • Znalost anglického jazyka na úrovni B2

Nabízíme

Jak se přihlásit do výběrového řízení

Strukturovaný životopis zašlete na adresu zimap@it.cas.cz (Patrik Zima).


Uzávěrka přihlášek: 27. 12. 2023

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.