Zahlavi

Výběrová řízení

23. 11. 2023
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Hlavní manažer/manažerka projektu OP JAK – Špičkový výzkum.

Vypisujeme výběrové řízení na pozici hlavního manažera/hlavní manažerky projektu OP JAK – Špičkový výzkum. Projekt Feroické multifunkcionality (FerrMion) je projektem konsorcia sestávajícího se ze tří ústavů AV ČR a dvou vysokých škol, s cílem provádět základní a aplikačně orientovaný výzkum v oblasti pokročilých materiálů a na nich založených technologií. Součástí projektu je vybudování nových, v rámci střední a východní Evropy unikátních laboratoří pro experimentální výzkum pevných látek.

Doba trvání pracovního poměru: 1 rok, s možností prodloužení na dobu trvání projektu a následného vypořádání (celkem 5 let)
Nástup: dle dohody, preferovaný co nejdříve
Pracovní úvazek: částečný, minimálně však 0,5

Pracovní náplň

 • Koordinace prací na projektu a kontrola souladu průběhu prací s harmonogramem
 • Zajištění hladkého průběhu projektu a vykazování jeho výsledků poskytovateli dotace (MŠMT)
 • Úzká spolupráce s vědeckým týmem projektu a zprostředkování komunikace mezi vědeckým týmem a poskytovatelem dotace, případně dalšími kontrolními orgány
 • Úzká spolupráce s projektovými manažery jednotlivých členů konsorcia a s jejich ekonomickými a administrativními úseky
 • Předkládaní zpráv o realizaci projektu, a to včetně žádostí o platbu a dalších povinných příloh
 • Administrace změnových řízení projektu
 • Řízení činnosti administrativního týmu projektu (finanční a projektoví manažeři jednotlivých členů konsorcia)
 • Koordinace administrace výběrových řízení a veřejných zakázek v rámci projektu a dohled nad jejich průběhem
 • Podpora při přípravě mezinárodních grantových přihlášek vyplývajících z řešení projektu a při přípravě patentových přihlášek a komercializaci výzkumu
 • Zajištění publicity projektu, organizace workshopů, popularizačních aktivit a zasedání Mezinárodního poradního sboru projektu
 • Poskytování součinnosti v případě kontrol/auditů projektu
 • Mentoring administrativního pracovníka ústavu

Požadujeme

 • Vysokoškolské vzdělání (minimálně Bc.), ekonomický obor vzdělání výhodou
 • Znalost angličtiny na úrovni minimálně B2, schopnost komunikovat se zástupci zahraničních vědeckých institucí a členy Mezinárodního poradního sboru projektu
 • Zkušenost s administrací projektů odpovídajícího rozsahu, orientace v právních předpisech a v problematice výběrových řízení a veřejných zakázek
 • Výhodou: znalost akademického prostředí a zkušenosti s administrativou v oblasti vědy a výzkumu
 • Pokročilá znalost práce na PC, výhodou je znalost informačních systémů poskytovatelů dotací (např. ISKP21+)
 • Komunikativnost, doložitelná zkušenost s vedením týmů
 • Samostatnost, zodpovědnost, proaktivní přístup k řešení problémů

Nabízíme

 • Zajímavou práci v atraktivním prostředí špičkového základního výzkumu
 • Možnost další spolupráce po skončení projektu v případě oboustranného zájmu
 • Zaměstnanecké výhody viz https://www.it.cas.cz/zamestnanecke-vyhody/

Jak se přihlásit

Strukturované životopisy zasílejte na adresu zimap@it.cas.cz (Patrik Zima).


Uzávěrka přihlášek: 27. 12. 2023

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.