Zahlavi

Výběrová řízení

22. 11. 2023
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral position in quantum chemistry.

We are looking for a postdoctoral associate with strong background in quantum chemistry and method development to work in the group of Dr. Libor Veis at J. Heyrovský  Institute of Physical Chemistry in Prague.

The successful candidate will be involved in development, implementation, and application of DMRG-based electronic structure methods for molecules with strongly correlated electrons. In particular, he/she will focus on scalable implementation of the multiconfigurational adiabatic connection approach for dynamic correlation within the DMRG model, and/or DFT embedding of DMRG calculations.

The initial contract period will be for 1 year with a possible extension to up to 3 years and with the possibility of research stays in collaborating groups (Poland, USA).

Starting date: January 2024 (can be negotiated)

Requirements
- PhD in physics or chemistry
- expertise in quantum chemistry and method development
- expertise in C++/Python programming
- good publication record (4+ publications in high-impact journals)
- experience with parallel programming is most welcome

Eligibility criteria
To apply, please send your CV to recruitment@jh-inst.cas.cz. Please, write in the subject line of your email SC2023_34.

Benefits
- 25 days paid leave of absence (holidays) per year + 3 days of paid sick-leave in addition  to the statutory insurance
- Flexible working-time, the possibility of part-time work, work-life balance
- Lunch vouchers
- Competitive salary
- Subsidy for sports and cultural activities
- Recreation subsidy, recreation subsidy for children
- Possibility of attending children groups of the CAS
- Possibility to use discounts in recreation centers of the CAS
- Sports goods rental, free parking, trade union library
- Language courses
- Accommodation facilities
- Attractive location
- Health and social insurance paid mandatory by the institute

Selection Process

By providing us with your data in your CV, you have allowed J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry to process and file your CV in the HR database. Your personal data will be used for the internal HR needs of the J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry only. At the same time, you confirm herewith that the personal data as stated in the CV you have sent to us is true and accurate.


Uzávěrka přihlášek: 20. 12. 2023

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.