Zahlavi

Výběrová řízení

20. 11. 2023
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici A postdoctoral position in computitional zeolite chemistry.

The postdoctoral fellow will use mainly periodic DFT to model the structure, reactivity, catalytic activity and properties of zeolite based materials. The scientific work will be done in a close collaboration with experimentalists. The position requires a strong scientific background in either computational (applied quantum) chemistry (experience with QM/MM and periodic DFT approaches is a plus) or solid state physics (experience with periodic DFT approaches for studying crystalline solids is a plus).The applicant must hold a PhD. degree in chemistry or physics.

The position is initially for 1 year with a possibility of an extension depending on the availability of the funding and if mutually agreeable. The J. Heyrovsky Institute is located in the beautiful and safe city of Prague (the capital of the Czech Republic). Prague offers outstanding opportunities for culture and entertainment.

Interested individuals should send their CV, brief summary of previous research, list of publications and names plus e-mail addresses of 1 - 2 references to recruitment@jh-inst.cas.cz and stepan.sklenak@jh-inst.cas.cz. Include SC2023_33  in the subject line of your email.

Interested individuals should read the publications as follows:

1) Stepan Sklenak, Thomas Groizard, Hana Jirglova, Petr Sazama, and Jiri Dedecek: "Proximity Effect on the Reactivity of Dioxygen Activated over Distant Binuclear Fe Sites in Zeolite Matrices", J. Phys. Chem. C, 2022, 126, 4854-4861.

2) Edyta Tabor, Mariia Lemishka, Joanna E. Olszowka, Kinga Mlekodaj, Jiri Dedecek, Prokopis C. Andrikopoulos, and Stepan Sklenak: "Splitting Dioxygen over Distant Binuclear Fe Sites in Zeolites. Effect of the Local Arrangement and Framework Topology", ACS Catal., 2021, 11, 2340-2355.

3) Edyta Tabor, Jiri Dedecek, Kinga Mlekodaj, Zdenek Sobalik, Prokopis C. Andrikopoulos, Stepan Sklenak: "Dioxygen dissociation over man-made system at room temperature to form the active Alpha-oxygen for methane oxidation", Sci. Adv., 2020, 6: eaaz9776.

4) Edyta Tabor, Mariia Lemishka, Zdenek Sobalik, Kinga Mlekodaj, Prokopis C. Andrikopoulos, Jiri Dedecek, Stepan Sklenak: "Low-temperature selective oxidation of methane over distant binuclear cationic centers in zeolites", Commun. Chem., 2019, 2: 71.

5) Kinga Mlekodaj, Jiri Dedecek, Veronika Pashkova, Edyta Tabor, Petr Klein, Martina Urbanova, Robert Karcz, Petr Sazama, Sarah R. Whittleton, Haunani M. Thomas, Anna V. Fishchuk, and Stepan Sklenak: "Al Organization in the SSZ-13 Zeolite. Al Distribution and Extra-Framework Sites of Divalent Cations", J. Phys. Chem. C, 2019, 123, 7968 7987.

6) Robert Karcz, Jiri Dedecek, Barbara Supronowicz, Haunani M. Thomas, Petr Klein, Edyta Tabor, Petr Sazama, Veronika Pashkova, and Stepan Sklenak: "TNU-9 Zeolite: Aluminum Distribution and Extra-Framework Sites of Divalent Cations", Chem. Eur. J., 2017, 23, 8857- 8870.

7) Stepan Sklenak, Prokopis C. Andrikopoulos, Bundet Boekfa, Bavornpon Jansang, Jana Novakova, Lubomir Benco, Tomas Bucko, Juergen Hafner, Jiri Dedecek, and Zdenek Sobalik: "N2O decomposition over Fe-zeolites: Structure of the active sites and the origin of the distinct reactivity of Fe-ferrierite, Fe-ZSM-5, and Fe-beta. A combined periodic DFT and multispectral study", J. Catal., 2010, 272, 262.

Benefits

- 25 days paid leave of absence (holidays) per year + 3 days of paid sick-leave in addition  to the statutory insurance
- Flexible working-time, the possibility of part-time work, work-life balance
- Competitive salary
- Lunch vouchers
- Subsidy for sports and cultural activities
- Recreation subsidy, recreation subsidy for children
- Possibility of attending children groups of the CAS
- Possibility to use discounts in recreation centers of the CAS
- Sports goods rental, free parking, trade union library
- Language courses
- Attractive location
- Health and social insurance paid mandatory by the institute

Selection process

By providing us with your personal data in your CV, you have allowed J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry to process and file your CV in the HR database. Your personal data will be used for the internal HR needs of the J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry only. At the same time, you confirm herewith that the personal data as stated in the CV you have sent to us is true and accurate.


Uzávěrka přihlášek: 18. 12. 2023

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.