Zahlavi

Výběrová řízení

06. 11. 2023
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoktorand/postdoktorandka na úvazek 0,2 se zaměřením na sociální psychologii..

Požadavky:

 • Ukončené doktorské studium v oboru psychologie
 • Výrazný zájem o vědeckou činnost, motivace k vědecké dráze
 • Velmi dobrá znalost angličtiny
 • Znalost metodologie psychologického či sociálně-vědního výzkumu
 • Zkušenost s publikováním odborných článků a řešením výzkumných projektů
 • Výhodou je zájem o psychologii meziskupinových vztahů se zaměřením na post-konfliktní společnosti

Dokumenty požadované k žádosti:

 • Strukturovaný životopis, s charakterizací případné dosavadní zkušenosti s výzkumem, včetně linků na publikace (včetně diplomové/disertační práce)
 • Motivační dopis (rozsah 1,5-2 strany), specifikující motivaci k vědecké činnosti
 • Příklad publikovaného odborného textu (pokud je k dispozici)

Nabízíme:

 • Pracovní smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení
 • Stabilní zázemí veřejné výzkumné instituce
 • Zajímavou práci v tvůrčím akademickém prostředí
 • Možnost aplikace vědeckých poznatků do praxe
 • Odpovídající finanční ohodnocení
 • Kvalitní pracovní podmínky a kolegiální atmosféru

Předpokládaný nástup 1.12.2023

Nabídky spolu se životopisem a motivačním dopisem zašlete prosím v elektronické podobě na adresu info@psu.cas.cz.


Uzávěrka přihlášek: 24. 11. 2023

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.