Zahlavi

Výběrová řízení

24. 10. 2023
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici PhD student - Off-diagonal thermodynamics and its relation to other factors: a route to the predictable selectivity in C-H bond cleavage.

We are looking for Ph.D. student to join the research team led by Dr. Martin Srnec at J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry in Prague:

PhD program: 

P0531D130043 - Modeling of Chemical Properties of Nano- and Biostructures
(at the Faculty of Science of Charles University in Prague)

Topic:                   

Off-diagonal thermodynamics and its relation to other factors: a route to the predictable selectivity in C-H bond cleavage

Starting from: the spring semester (March 1st) 2024

PhD research performed at:

J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the Czech Academy of Sciences in Prague

Supervisor:

RNDr. Martin Srnec, Ph.D.       martin.srnec@jh-inst.cas.cz

Annotation:
Among the many chemical reactions in living organisms and industrial production, the coupled proton-electron transfer reactions occupy a central place. These include, for example, the formation of new carbon skeletons of molecules by selective cleavage of C-H bonds, or most of the reactions responsible for energy conversion and storage in living organisms. Therefore, the focus of the student will be on understanding and theoretically predicting the rate and selectivity of these reactions. Currently, Srnec’s group has already developed an original concept, which introduces completely new thermodynamic quantities asynchronicity and frustration (denoted as off-diagonal thermodynamics). Off-diagonal thermodynamics, together with reaction energy, form a complete thermodynamic basis - a triad that controls the rate and selectivity of reactions. Using an arsenal of quantum-chemical (and other theoretical) methods combined with machine learning techniques, we will further develop this concept and explore the relationships of thermodynamics with other factors to better program selective C-H bond cleavage. Part of the research will focus on developing efficient strategies for designing reactions through fine-tuned frustration and asynchronicity towards selective H-atom abstractions beyond the state of the art. We also expect to decipher the impact of the C-H bond cleavage on the reactivity/selectivity of the formed carbon-radical intermediate that undergoes a chemical transformation. This is extremely important area that includes the formation of new complexity-creating carbon-carbon and carbon-based skeletons, leading to new compounds with potential medicinal activity.

Requirements:
The applicant should have knowledge corresponding to a master's degree in (physical) chemistry or (chemical) physics.

Deadline for submission to Dr. Martin Srnec:
If you are interested, please send your CV and motivation letter to recruitment@jh-inst.cas.cz before November 30th. Please write in the subject line of your email SC2023_28.

Deadline for application for study:
December 15th 2023 
(https://www.natur.cuni.cz/eng/admission/ph.d.-study)

Benefits
- 25 days paid leave of absence (holidays) per year + 3 days of paid sick leave in addition  to the statutory insurance
- Flexible working time, the possibility of part-time work, work-life balance
- Lunch vouchers
- Subsidy for sports and cultural activities
- Recreation subsidy, recreation subsidy for children
- Possibility of attending children groups of the CAS
- Possibility to use discounts in recreation centers of the CAS
- Sports goods rental, free parking, trade union library
- Language courses
- Attractive location
- Health and social insurance paid mandatory by the institute

Selection process

By providing us with your personal data in your CV, you have allowed J.  Heyrovský Institute of Physical Chemistry to process and file your CV in the HR database. Your personal data will be used for the internal HR  needs of the J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry only. At the same time, you confirm herewith that the personal data as stated in the  CV you have sent to us is true and accurate.


Uzávěrka přihlášek: 24. 11. 2023

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.