Zahlavi

Výběrová řízení

24. 10. 2023
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici PhD student - Energy coupling in proton-coupled electron transfer and related reactions.

We are looking for Ph.D. student to join the research team led by Dr. Martin Srnec at J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry in Prague:

PhD program: 

P0531D130043 - Modeling of Chemical Properties of Nano- and Biostructures
(at the Faculty of Science of Charles University in Prague)

Topic:                   

Energy coupling in proton-coupled electron transfer and related reactions

Starting from: the spring semester (March 1st) 2024

PhD research performed at:

J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the Czech Academy of Sciences in Prague

Supervisor:

RNDr. Martin Srnec, Ph.D.       martin.srnec@jh-inst.cas.cz

Annotation:
The coupling of spontaneous and nonspontaneous reactions drives metabolic pathways in cells, and one such type of coupling has only relatively recently been described in some protein complexes. This is called electron bifurcation, where an electron is pumped into an energetically disadvantageous pathway by another electron that takes an energetically advantageous pathway. The mechanism of electron bifurcation remains unresolved, although various models exist. Moreover, it is speculated in the literature that the entire bifurcation transfer of two electrons is realized with the help of proton transfers and in this sense the planned research direction could follow the generalization of the concept of the off-diagonal thermodynamics and its effect on kinetics, developed in the group of Dr. Srnec. To this end, we will use an arsenal of quantum chemical methods applied to structural modular models, focusing in particular on electron bifurcations to see if they open the way to the design of artificial systems capable of energy conversion and storage.

Requirements:
The applicant should have knowledge corresponding to a master's degree in (physical) chemistry or (chemical) physics.

Deadline for submission to Dr. Martin Srnec:
If you are interested, please send your CV and motivation letter to recruitment@jh-inst.cas.cz before November 30th. Please write in the subject line of your email SC2023_29.

Deadline for application for study:
December 15th 2023 
(https://www.natur.cuni.cz/eng/admission/ph.d.-study)

Benefits
- 25 days paid leave of absence (holidays) per year + 3 days of paid sick leave in addition  to the statutory insurance
- Flexible working time, the possibility of part-time work, work-life balance
- Lunch vouchers
- Subsidy for sports and cultural activities
- Recreation subsidy, recreation subsidy for children
- Possibility of attending children groups of the CAS
- Possibility to use discounts in recreation centers of the CAS
- Sports goods rental, free parking, trade union library
- Language courses
- Attractive location
- Health and social insurance paid mandatory by the institute

Selection process

By providing us with your personal data in your CV, you have allowed J.  Heyrovský Institute of Physical Chemistry to process and file your CV in the HR database. Your personal data will be used for the internal HR  needs of the J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry only. At the same time, you confirm herewith that the personal data as stated in the  CV you have sent to us is true and accurate.


Uzávěrka přihlášek: 24. 11. 2023

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.