Zahlavi

Výběrová řízení

24. 10. 2023
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoc in Microbial Ecology of Forest Soils.

Laboratory of Environmental Microbiology is looking for a motivated postdoctoral fellow. The person will join the international consortium of the H2020 project “HoliSoils” (https://holisoils.eu/) that explores the effects of forest management on ecosystem processes such as greenhouse gas fluxes, C storage and biodiversity preservation. The person will be involved in the study of the structural and functional response of the soil microbiome to forest management, disturbances and global change across Europe and will have the opportunity to collaborate with leading groups in this research field.

 

WE SEEK

We expect that the applicant has the following qualifications:  

 • PhD degree in the field of microbiology, mycology, ecology, botany, forestry or similar.
 • First-authored papers in leading interdisciplinary journals or high-ranking IF journals in the fields of ecology, microbiology, soil science or forest research
 •  Excellence in English and good communication skills
 • Motivation for scientific work within the frames of the project
 • Previous involvement in projects focusing forests or soils is an advantage
 • During the appointment, the person will be based in the Czech Republic

 

WE OFFER

 • Work in an inspiring and friendly environment of an international team of the Laboratory of Environmental Microbiology of the Institute of Microbiology in Prague, in the Czech Republic (see e.g. https://www.researchgate.net/profile/Petr_Baldrian) and access to interesting experiments / datasets produced by the lab and their collaborators
 • Gross salary: approximately 2400 EUR / month (paid in CZK) full time job.
 • 30 days paid holiday per year
 • Employee benefits (discount on meals, sport/leisure activities, language courses etc.)
 • The position is offered for an initial period of one year but may be extended.
 • The position is open until filled, starting date is negotiable (expected before March 31, 2024).

 

APPLICATION

 • Please send your Curriculum Vitae, motivation letter and contacts to at least two independent professionals (such as PhD or postdoc supervisors) who can provide reference.
 • For more information, please contact Petr Baldrian (baldrian@biomed.cas.cz).

Uzávěrka přihlášek: 31. 03. 2024

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.