Zahlavi

Výběrová řízení

04. 10. 2023
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral position in low dimensional materials.

The successful applicant will focus on the study of low dimensional materials with the group of prof. Martin Kalbáč at J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry. Top ranked research institute in the Czech Republic, named by the only Czech Nobel prize winner in science, holds HR award.

The group is evaluated as a top research group in the Czech Academy of Sciences. There is well established research in the field of nanomaterials, in particular carbon nanotubes, graphene and other 2D materials.  Long term success in the research funding enabled us to build and equip the lab with a broad range of instrumentation including very specialized and unique systems. Further information can be found at www.nanocarbon.cz

Type of contract: Temporary

Job status: Full-time

Description of work
Preparation of novel 2D materials and their characterization  by advanced spectroscopy tools.

Requirements
- Ph.D. in physics or chemistry
- Practical experiences with  mechanical exfoliation of 2D materials, spectroscopy, clean room environment.

The personality which will fit our group
- positive thinking
- responsibility
- openness
- ability to work both independently and in the team
- excitement for scientific work
- hard working, active person
- experience with leadership of students
- pragmatic

How we boost your carrier
▪ Mentoring – regular discussion of the project both individually and within the group.
▪ Making contacts within the community- possibility to participate in international conferences, introduction and 
  discussion with the scientist visiting our group.
▪ Improving your publication track record – participating in different and multidisciplinary projects
▪ Motivation – you will be treated according to your performance.

To apply, please send your CV and motivation letter to recruitment(at)jh-inst.cas.cz. Please write in the subject line of your email SC2023_14.

Benefit
- 25 days paid leave of absence (holidays) per year + 3 days of paid sick-leave in addition  to the statutory insurance
- Flexible working-time, the possibility of part-time work, work-life balance
- Lunch vouchers
- Subsidy for sports and cultural activities
- Recreation subsidy, recreation subsidy for children
- Possibility of attending children groups of the CAS
- Possibility to use discounts in recreation centers of the CAS
- Sports goods rental, free parking, trade union library
- Language courses
- Attractive location
- Health and social insurance paid mandatory by the institute

Selection process

By providing us your personal data in your CV, you have allowed J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry to process and file your CV in the HR database. Your personal data will be used for the internal HR needs of the J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry only. At the same time you confirm herewith that the personal data as stated in the CV you have sent to us is true and accurate.


Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 2023

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.