Zahlavi

Výběrová řízení

02. 10. 2023
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral position in the Laboratory of Experimental Hypertension.

Join Our Cutting-Edge Research in Experimental Hypertension

IPHYS Laboratory of Experimental Hypertension, located at the prestigious Czech Academy of Sciences' Biomedical Research Campus in Prague, Krč, is a renowned Institute specializing in normal and pathological physiology. Comprised of several scientific and service departments for experimental research (http://www.fgu.cas.cz/en/), we are at the forefront of advancing knowledge in the field.

Laboratory of Experimental Hypertension, under the leadership of Dr. Ivana Vaneckova, an esteemed expert in the field, focuses on studying the mechanisms of blood pressure regulation and developing new therapies for hypertension (https://www.fgu.cas.cz/en/departments/experimentalni-hypertenze).

Our research areas include:

•             Investigating the cardiovascular actions of new antidiabetic gliflozins in experimental hypertension, chronic heart and kidney disease.

•             Exploring the central and peripheral mechanisms contributing to blood pressure maintenance.

•             Understanding the role of the sympathetic and parasympathetic nervous systems in cardiovascular diseases.

We are currently seeking a highly motivated young scientist to join our team for a Postdoctoral position in the Laboratory of Experimental Hypertension.

Responsibilities: As a postdoctoral researcher, you will have the opportunity to conduct independent research within the field of experimental hypertension and its cardiovascular complications.

Your responsibilities will include:

•             Designing experiments, analyzing and interpreting data.

•             Writing publications and project applications.

Position Requirements: To be successful in this position, you should meet the following requirements:

•             PhD degree (with up to 8 years since obtaining the PhD) in physiology, medicine, (molecular) biology, or related disciplines.

•             Demonstrated interest in animal physiology, with prior experience in animal handling being advantageous (but not required).

•             Experience in cardiovascular research.

•             Advanced knowledge of molecular biology techniques.

•             Excellent track record of scientific publications.

•             Motivation for scientific exploration, coupled with a willingness to learn new methods.

•             Fluent in written and spoken English, with proficiency in PC literacy.

We Offer: In return for your expertise and dedication, we provide the following benefits:

•             The opportunity to work in a creative and friendly environment that fosters collaboration and innovation.

•             Access to unique rat strains for your research.

•             Social benefits, including institutional lodging, health insurance, catering allowance, kindergarten facilities, and more.

Expected Start Date: From January 2024 (negotiable)

Application Details: To apply for this position, please submit the following documents to Ing. Katerina Rozsypalova at katerina.rozsypalova@fgu.cas.cz:

•             Cover Letter and CV showcasing your research experience and qualifications.

•             Supporting letters from professional experts.

•             List of full papers you have authored.

Join our team of dedicated researchers and contribute to groundbreaking discoveries in experimental hypertension. We eagerly await your application and look forward to discussing how you can make a significant impact on our research endeavors.

Contact: Katerina Rozsypalova katerina.rozsypalova@fgu.cas.cz


Uzávěrka přihlášek: 02. 12. 2023

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.