Zahlavi

Výběrová řízení

29. 09. 2023
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Post-doctoral position.

   3 years funded Post-doctoral position

INTER-MICRO project

Talking microbes – understanding microbial interactions within One Health framework

 

 

Integrative Physiology of Gnotobionts group, PI M. Schwarzer

Laboratory of Gnotobiology, Institute of Microbiology, Nový Hrádek, Czech Republic

 

We study how the nutritional environment and intestinal microbial communities together affect mammalian host physiology, specifically in the context of mucosal immune system development and the juvenile growth. Laboratory of Gnotobiology has a long standing track of breeding and using germ-free mice and germ-free piglet models in biomedical preclinical research. Within the project we will closely collaborate with laboratories in Prague at Institute of Microbiology, Charles University and the University of Chemistry and Technology on research projects encompassing juvenile growth, germ-free antigen-free mouse model, bacteria and bacteria-derived postbiotic immunomodulatory properties and targeted delivery of bioactive compounds.

 

Recent publications:

Microbe-mediated intestinal NOD2 stimulation improves linear growth of undernourished infant mice

A standardized gnotobiotic mouse model harboring a minimal 15-member mouse gut microbiota recapitulates SOPF/SPF phenotypes

Lactobacillus plantarum strain maintains growth of infant mice during chronic undernutrition

Exopolysaccharide from Lacticaseibacillus rhamnosus induces IgA production in airways and alleviates allergic airway inflammation in mouse model

Molecular weight and gut microbiota determine the bioavailability of orally administered hyaluronic acid

 

Requirements:

Successful candidates must have a doctoral degree (PhD, MD/PhD, or MD), and a track record of productivity with peer-reviewed publications. They should demonstrate motivation and aptitude for learning and taking on new challenges and have good oral and written English communication skills. Operational autonomy is expected with organization and collaborative skills. Evidence of strong interest in nutrition and host-microbe interaction is requested.

 

Location:

Laboratory of Gnotobiology (http://gnotobio.mbu.cas.cz/), Institute of Microbiology of the Czech Academy of Sciences, Doly 183, Nový Hrádek, 54922, Czech Republic

 

Applications due:

30.11.2023 or untill the position is filled

 

Salary:

2500 EUR/month brutto (cca 2000 EUR/month netto), 6 weeks of holidays, no teaching duties, possible accommodation in institutional flat

 

Contact and application:

 Applicants can send their CV, motivation letter and contact details of 3 references to schwarzer@biomed.cas.cz. For any other inquiries concerning the position please use the same email address.


Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 2023

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.