Zahlavi

Výběrová řízení

01. 09. 2021
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici FINANČNÍ ADMINISTRÁTOR/KA PROJEKTŮ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU.

Finanční administrátor/ka projektů strukturálních fondů EU

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR je přední mezinárodně uznávaná vědecká instituce, jejímž hlavním posláním je základní výzkum v oblasti chemické biologie a medicinální chemie, organické a materiálové chemie, chemie přírodních látek, biochemie a molekulární biologie, fyzikální chemie, teoretické chemie a analytické chemie. Nedílnou součástí poslání ÚOCHB je přenos výsledků základního výzkumu do praxe. Důraz na mezioborové zaměření výzkumu ústí do řady aplikací v medicíně, farmacii a dalších odvětvích.

Do našeho týmu v kanceláři pro OP VVV hledáme posilu na pozici finanční administrátorky / finančního administrátora projektů strukturálních fondů EU.

Mezi vaše hlavní úkoly bude patřit:

 • administrace a monitorování projektů, zejména: finanční řízení projektu, řízení výkaznictví a dokladové části projektu z pohledu způsobilosti výdajů; o kontrola rozpočtu a jeho plnění, příprava finančních reportů; o součinnost při přípravě průběžných a závěrečných zpráv, žádostí o platbu; o řešení a administrace změn projektů; o tvorba a dohled nad časovým harmonogramem projektu, průběžná kontrola plnění finančního plánu a finančních milníků projektu; o spolupráce na dodržování pravidel operačního programu; o spolupráce na ukončování projektů;
 • podpora řešitelů (vědců) v oblasti metodiky a pravidel operačního programu;
 • komunikace s ekonomickým/právním/personálním oddělením, poskytovatelem dotace;
 • účast při kontrolách projektů, příprava podkladů, součinnost při jejich průběhu;
 • součinnost při přípravě projektových žádostí.

Jaké znalosti a dovednosti potřebujete:

 • VŠ vzdělání a zkušenosti s administrací projektů financovaných ze strukturálních fondů;
 • výbornou znalost práce na PC (běžné OS, nástroje MS Office: MS Excel, MS Word, atd.);
 • aktivní a flexibilní postoj k práci;
 • vysoké pracovní nasazení, samostatnost a zodpovědnost;
 • organizační, koordinační a komunikační schopnosti, odolnost vůči zátěžovým situacím;
 • AJ na úrovni min. B1 (schopnost se dorozumět).
 • Pozice je vhodná také pro absolventy.

Před ostatními uchazeči jste ve výhodě, pokud máte:

 • zkušenosti s realizací či administrací projektů financovaných z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV);
 • znalost uživatelského prostředí MS2014+;
 • znalost veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek či dle pravidel jednotlivých operačních programů.

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou;
 • zaměstnání na plný pracovní úvazek
 • zaměstnanecké benefity:
  • 5 týdnů dovolené;
  • 3 dny indispozičního volna;
  • příspěvek na stravování, příspěvek na sport/penzijní připojištění, možnost zvýhodněného jazykové vzdělávání a další zajímavé benefity;
 • pracoviště Praha 6-Dejvice – v docházkové vzdálenosti metra Dejvická
 • práci v mladém kolektivu

Další informace:

 • smlouva: pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou;
 • úvazek: preferujeme zaměstnání na plný pracovní úvazek
 • pozice je vhodná také pro absolventy
 • nástup: co nejdříve, podle dohody.

Jak se přihlásit:

Přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte Petře Skřivanové: petra.skrivanova@uochb.cas.cz.


Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.