Zahlavi

Výběrová řízení

25. 09. 2023
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici HEAD OF JUNIOR RESEARCH GROUP.

The Institute of Molecular Genetics of the Czech Academy of Sciences is a leading Czech research institute in the field of molecular biology and genetics (www.img.cas.cz). We are looking for an outstanding scientist to build a research team and address original research questions within the scope of the Institute (see below) using rodents as an experimental model. We offer a collaborative international environment and state-of-the-art research facilities, including the Czech Centre for Phenogenomics which provides breeding, manipulation and analysis (www.phenogenomics.cz). The position is initially offered for five years with the possibility of further extension based on the international evaluation. The Institute will provide laboratory space, salary, start-up funds, annual institutional support, support for animal model production and analysis, and laboratory equipment. The laboratories are located at the Biomedical Center in Vestec (BIOCEV) near Prague (www.biocev.eu), which is a hub for biomedical research in Prague that maximizes networking and sharing of ideas and technologies (www.biocev.eu).

Eligibility:

  • At least two years of postdoctoral experience
  • Excellent publication record
  • Applicants from any area of molecular, cell and developmental biology, cancer biology, genetics, virology, and molecular immunology are encouraged to apply.

The deadline for the application is December 31, 2023. The applicant should provide the following documents to the Director of the Institute (email: office@img.cas.cz):

  1. Professional CV
  2. List of publications
  3. Five major achievements in the applicant’s research
  4. Synopsis of previous research (maximum two pages)
  5. Proposal (maximum 5 pages) of the research program of the group for the first three years; the document should include the financial plan of the group and requirements for laboratory space and equipment.
  6. Two letters of support

Pre-selected candidates will be invited for a personal interview. The final results are expected to be announced in the spring of 2024, and the new research group will be established in 2025.


Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 2023

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.