Zahlavi

Výběrová řízení

08. 06. 2021
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný a vývojový pracovník do Oddělení polymerů pro elektroniku a fotoniku.

Pracovní náplň:

Oddělení polymerů pro elektroniku a fotoniku je zaměřeno zejména na výzkum materiálů pro organické solární články, elektroluminiscenční diody, elektrické a optické senzory, organické tranzistory a paměťové prvky potenciálně využitelné pro flexibilní tištěnou elektroniku.

Hlavní náplní práce uchazeče bude výzkum v oblasti časově rozlišené optické spektroskopie a nelineárně optických vlastností nových organických a hybridních organicko-anorganických materiálů a funkčních struktur pro organickou optoelektroniku a fotoniku.

Více informací o oddělení a výzkumných projektech naleznete na stránkách oddělení.

Požadujeme:

 • ukončené doktorské studium v oboru fyzika se zaměřením na optiku a optoelektroniku, či v oboru fyzikální chemie se zaměřením na časově rozlišenou optickou spektroskopii,
 • velmi žádoucí jsou praktické zkušeností s laserovou technikou,
 • praxe na pozici postdoktoranda nebo prokázaná významná publikační činnost během doktorského studia výhodou,
 • vynikající ústní a písemná znalost angličtiny,
 • aktivní a tvůrčí přístup k řešení vědeckých úkolů,
 • schopnost samostatného uvažování a rozhodování,
 • schopnost týmové spolupráce.

Nabízíme:

 • pestrou a zajímavou práci v oblasti vývoje materiálů pro organickou elektroniku a fotoniku (senzory, paměti, fotovoltaické články, elektroluminiscenční diody, biofotonika),
 • účast na národních a mezinárodních projektech,
 • flexibilní pracovní dobu,
 • příspěvek na stravování, zaměstnanecké benefity,
 • 5 týdnů dovolené,
 • dětskou skupinu – možnost umístění dětí 2 – 4 let.

Nástup: dle dohody

Podrobnější informace o nabízené pozici poskytne Dr. Jiří Pfleger (pfleger@imc.cas.cz, tel: 296 809 571).

V případě zájmu zasílejte CV s přehledem publikací a kontakty na dvě referenční osoby na email: fencl@umch.cz.


Uzávěrka přihlášek: 30. 07. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.