Zahlavi

Výběrová řízení

07. 06. 2021
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný a vývojový pracovník do Oddělení zpracování polymerních materiálů.

Pracovní náplň:

Výzkumné aktivity Oddělení zpracování polymerních materiálů se soustřeďují na základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti polymerních materiálů, zejména inženýrských a komoditních termoplastů, biodegradovatelných polymerních materiálů či materiálů z obnovitelných zdrojů, a jejich zpracování a recyklaci.

Náplň práce bude možno zaměřit buď na přípravu a zpracování polymerních materiálů nebo na jejich syntézu. V prvním případě se uchazeč bude zabývat výzkumem a vývojem v oblasti polymerních směsí a kompozitů. Nedílnou součástí práce bude provádění měření reologickými, termickými a mechanickými metodami. V druhém případě bude pozornost zaměřena na mikrovlnně iniciované polymerace pro efektivnější a environmentálně příznivější syntézy polymerních materiálů, moderními metodami přípravy polymerů (3D tisk, využití iontových kapalin) a vývojem biodegradovatelných materiálů na bázi obnovitelných surovin. V obou případech bude důraz kladen na popis a objasnění vztahů mezi podmínkami přípravy, strukturou a vlastnostmi výsledných materiálů.

Více informací o oddělení a výzkumných projektech naleznete na stránkách oddělení

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání magisterského nebo doktorského stupně v oboru v oboru fyziky a chemie polymerů, materiálových věd, organické chemie nebo podobné
 • zkušenosti s výzkumem polymerních materiálů a metodami jejich syntézy nebo zpracování výhodou,
 • základní zkušenosti s interpretací výsledků charakterizačních metod, např. SEC, NMR, FTIR, DSC, TGA, DMA, mechanické vlastnosti, reologická měření,
 • aktivní a tvůrčí přístup k řešení vědeckých a technických problémů,
 • schopnost samostatného uvažování a rozhodování,
 • ochota se neustále rozvíjet a učit se novým věcem,
 • znalost anglického jazyka (ústně i písemně),
 • výhodou je absolvování výzkumné stáže v zahraničí a publikační činnost.

Nabízíme:

 • pestrou a zajímavou práci v oblasti výzkumu nových materiálů v přátelském mezinárodním kolektivu,
 • spolupráce na projektech s průmyslovými partnery
 • účast na mezinárodních a národních výzkumných projektech,
 • spolupráce na projektech s průmyslovými partnery,
 • možnost dalšího vzdělávání - semináře, jazykové kurzy, konference,
 • flexibilní pracovní dobu, příspěvek na stravování, zaměstnanecké benefity, 5 týdnů dovolené, dětská skupina – možnost umístění dětí 2-5 let,
 • možnost zahraničních stáží na spolupracujících institucích ve Francii, Německu, Itálii, Španělsku, Polsku či Lotyšsku.

Motivační dopis a životopis obsahující případný přehled publikací zasílejte na e-mail: fencl@umch.cz (personální oddělení tel. 296 809 385).

Pro podrobnější informace o nabízené pozici kontaktujte, prosím, Ing. Zdeňka Starého, Ph.D. (stary@imc.cas.cz, tel. 296 809 313) nebo Ing. Hynka Beneše, Ph.D. (benesh@imc.cas.cz, tel. 296 809 313).

Nástup: dle dohody


Uzávěrka přihlášek: 31. 07. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.