Zahlavi

Výběrová řízení

06. 11. 2023
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici výzkumný a vývojový pracovník do Oddělení vodivých polymerů.

Pracovní náplň:

Výzkum Oddělení vodivých polymerů se soustřeďuje na přípravu vodivých polymerů, jako jsou polyanilin, polypyrrol, poly(3,4-etylendioxythiofen), a dalších, chemickou oxidací nebo elektrochemickou polymerací odpovídajících monomerů. Navíc jsou zkoumány aplikace takovýchto vodivých materiálů v elektrodách superkapacitorů, senzorech či jako inteligentních adsorbentů škodlivin v oblasti životních prostředí.

Uchazeč se bude zabývat především chemickou nebo elektrochemickou polymerací konjugovaných polymerů a jejich kompozitů za účelem (1) překonání obtíží souvisejících se zpracováním konjugovaných polymerů a (2) kontroly vlastností a struktury výsledných materiálů; a také jejich aplikace v bio-senzorech.

Více informací o oddělení a výzkumných projektech naleznete na:

https://www.imc.cas.cz/cs/veda-a-vyzkum/vedecka-oddeleni/polymery-pro-optoelektronicke-a-energeticke-aplikace/vodive-polymery/zamereni/

Požadujeme:

 • ukončené VŠ nebo doktorské studium v oboru chemie nebo materiálové vědy,
 • zkušenosti se syntézou a charakterizací vodivých polymerů výhodou,
 • velmi žádoucí jsou také zkušenosti s elektrochemickou charakterizací,
 • vynikající ústní a písemná znalost angličtiny,
 • aktivní a tvůrčí přístup k řešení vědeckých problémů,
 • schopnost samostatného uvažování a rozhodování,
 • schopnost pracovat v týmu.

Nabízíme:

 • zajímavou práci v oblasti výzkumu v přátelském mezinárodním týmu,
 • účast na mezinárodních a národních výzkumných projektech,
 • spolupráci na projektech s průmyslovými partnery,
 • flexibilní pracovní dobu,
 • možnost úpravy úvazku,
 • příspěvek na stravování / vlastní stravovací zařízení,
 • příspěvek na penzijní připojištění nebo benefitní kartu,
 • možnost využití rekreačního zařízení,
 • dotované jazykové kurzy,
 • 5 týdnů dovolené,
 • dětskou skupinu – možnost umístění dětí 2 – 5 let,
 • vzdělávání v oboru a další benefity.

Pro podrobnější informace o nabízené pozici prosím kontaktujte: Ing. Patrycja Bober, Ph.D. (bober@imc.cas.cz) nebo Ing. Elena Tomšík, Ph.D. (tomsik@imc.cas.cz, tel: 296 809 351).

V případě zájmu zasílejte CV obsahující přehled publikací a kontakty na dvě referenční osoby na email: pracovnimista2023@umch.cz.

Uzávěrka přihlášek: 30.11.2023

Možnost nástupu: 1.1.2024 nebo dohodou


Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 2023

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.