Zahlavi

Výběrová řízení

30. 10. 2023
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vědecký pracovník – postdoktorand.

ve skupině úpravy vody, Oddělení hydrochemie a technologie vody

 

Pracovní náplň:

• Vědecká a výzkumná činnost v oblasti kvality a úpravy vody (možná témata výzkumu: technologické procesy úpravy vody – koagulace/flokulace, oxidace, filtrace, adsorpce, elektrokoagulace; analýza a odstraňování mikropolutantů – pesticidy, PFAS, mikroplasty atd.; vliv mikropolutantů na vodní organismy – sinice a řasy)

• Samostatná i týmová práce v rámci řešených projektů

• Práce v laboratoři (v závislosti na kvalifikaci a řešeném tématu možnost práce s přístroji jako LC-MS-MS, GC-MS/ECD, SEM, Raman)

• Zpracování výsledků, příprava odborných publikací, výzkumných zpráv, projektů aj.

 

Požadavky:

• Absolvent doktorského studia v chemickém nebo přírodovědném oboru

• Vědecké ambice a zájem proniknout do nových témat výzkumu

• Schopnost publikovat výsledky v prestižních mezinárodních časopisech

• Zkušenosti s uvedenými analytickými přístroji výhodou (nikoli podmínkou)

• Aktivní znalost anglického jazyka v psané i mluvené podobě

 

Nabízíme:

• Práce v mladém a dynamickém kolektivu na prestižním vědeckém pracovišti

• Moderní nadstandardně vybavené laboratoře

• Možnost zahraničních stáží a aktivních účastí na mezinárodních konferencích

• Odpovídající mzdové ohodnocení v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem

• Odborná školení a jazykové kurzy

• Podpora v oblasti sladění pracovního a osobního života

 

Nástup možný ihned, ale není podmínkou – na šikovného kolegu/kolegyni si rádi počkáme.

Písemné přihlášky zahrnující strukturovaný životopis v českém jazyce a motivační dopis v anglickém jazyce (maximální rozsah 350 slov) jsou přijímány na adrese: ih@ih.cas.cz.


Uzávěrka přihlášek: 26. 11. 2023

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.