Zahlavi

Výběrová řízení

26. 04. 2021
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný a vývojový pracovník do Oddělení NMR spektroskopie a rtg. difrakce.

Požadavky:

  • ukončené magisterské nebo doktorské studium v oboru chemie, fyzika, materiálové vědy, biologie apod.
  • pozice je vhodná i pro čerstvé absolventy magisterského či doktorského studia,
  • znalost angličtiny,
  • aktivní a tvůrčí přístup k řešení vědeckých úkolů,
  • schopnost samostatného uvažování a rozhodování,
  • týmová spolupráce.

Pracovní náplň :

Oddělení NMR spektroskopie a rtg. a neutronové difrakce se systematicky zabývá strukturní analýzou látek v atomárním a molekulárním rozlišení. V současné době hledáme pracovníka, který by se věnoval práškové rtg. difrakci, maloúhlovému rozptylu (SAXS) a rozvoji NMR a rtg. krystalografie farmaceutických a organických mřížkových a polymerních materiálů.

Více informací o oddělení a výzkumných projektech naleznete na stránkách oddělení.

Nabízíme:

  • pestrou a zajímavou práci v oblasti strukturní analýzy farmaceutických materiálů, organických mřížkových materiálů a polymerních systémů,
  • účast na národních a mezinárodních projektech,
  • flexibilní pracovní dobu, příspěvek na stravování, zaměstnanecké benefity, 5 týdnů dovolené, dětskou skupinu – možnost umístění dětí 2 – 4 let.

Nástup: ihned

Uzávěrka přihlášek: 30. 5. 2021

Podrobnější informace o nabízené pozici poskytne Ing. Jiří Brus, Ph.D. (brus@imc.cas.cz ).

V případě zájmu zasílejte CV na email: fencl@umch.cz

 


Uzávěrka přihlášek: 30. 05. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.