Zahlavi

Výběrová řízení

31. 05. 2021
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Projektový a finanční manažer / manažerka.

Pro naše nově vzniklé projektové oddělení hledáme kolegyni / kolegu či kolegyně / kolegy na pozice:

 

Projektový a finanční manažer / manažerka

 

Hledáme uchazeče a uchazečky se zkušenostmi z oblasti řízení projektů financovaných z veřejných prostředků, které by zaujala možnost být “pravou rukou” hlavního řešitele ERC projektu a kteří by rádi přispěli k rozvoji nově vzniklého oddělení.

 

Pozice může být obsazena jedním kandidátem / kandidátkou (na 1,0 úvazku), při oddělení projektového a finančního managementu pak dvěma (na částečné úvazky dle profilu kandidátů).

 

 

Hlavní pracovní náplň:

V oblasti projektového managementu:

 • sledování a vyhledávání relevantních výzev,
 • podpora badatelů a badatelek při přípravě projektových návrhů a reportování,
 • management aktuálních projektů financovaných z OP VVV z výzev č. 02_20_079 a 02_18_053,
 • podpora hlavního řešitele aktuálně realizovaného ERC projektu,
 • podpora při zaměstnávání cizinců,
 • úzká součinnost s dalšími zaměstnanci organizace v oblastech souvisejících s projektovým řízením,
 • komunikace s poskytovateli dotací a dalšími finančními a kontrolními institucemi (českými i zahraničními),
 • účast na auditech a kontrolách projektů.

V oblasti finančního managementu:

 • příprava, řízení a aktualizace rozpočtů projektů,
 • řízení cash flow projektů,
 • vypracování finančních zpráv a finančních analýz projektů,
 • spolupráce na veřejných zakázkách (neinvestičních) týkající se projektů,
 • řízení a kontrola finančních závazků vyplývající z uzavřených smluv a/nebo objednávek,
 • odpovědnost za dotační uznatelnost a účetní a daňovou správnost předkládaných účetních dokladů a jejich správné zaúčtování,
 • metodická podpora a spolupráce s Technickohospodářskou správou (THS) při zaúčtování účetních dokladů souvisejících s projekty,
 • spolupráce s auditory projektů.

 

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání (min. Bc),
 • koncepční myšlení,
 • schopnost samostatné i týmové práce,
 • samostatnost, pečlivost, zodpovědnost,
 • organizační a komunikační schopnosti,
 • znalost anglického jazyka na úrovni min. B2,
 • pokročilou znalost MS Office (Word, Excel).

 

Pro pozici finančního manažera / manažerky dále pak:

 • VŠ vzdělání (min. Bc), ekonomického směru,
 • obecnou znalost účetnictví.

 

 

Výhodou je:

 • zkušenost s prací v prostředí veřejné výzkumné instituce, popř. v akademickém prostředí,
 • znalost anglického jazyka na úrovni C1, případně znalost dalšího světového jazyka,
 • zkušenost s užíváním MS Teams a Adobe Acrobat.

Nabízíme:

 • zajímavou, samostatnou a odpovědnou práci v příjemném prostředí,
 • práci na plný úvazek, případně na částečný úvazek ve veřejné výzkumné instituci,
 • zkušenosti s podporou mezinárodního badatelského týmu ERC projektu (Horizont 2020),
 • pracovní smlouvu na dobu určitou (1 rok) s možností prodloužení,
 • 5 týdnů dovolené,
 • pružnou pracovní dobu, možnost částečné práce z domova,
 • možnost jazykového a dalšího relevantního vzdělávání,
 • možnost krátkodobých stáží v projektových odděleních zahraničních pracovišť,
 • příspěvky na stravování.

 

V případě zájmu zašlete Váš profesní životopis společně s motivačním dopisem nejpozději do 21. června 2021 na email: adela.landova@eu.cas.cz.

Výběrové řízení je dvoukolové. Vybraní uchazeči / uchazečky budou pozváni k osobnímu pohovoru. Zamítavé odpovědi nezasíláme.

Zasláním svého životopisu souhlasíte, aby EÚ AV ČR zpracoval Vaše osobní údaje pro účely vedení evidence uchazečů o zaměstnání v souladu s příslušnými právními předpisy.

Předpokládané datum nástupu do pracovního poměru: 1. 9. 2021, popř. dle dohody.


Uzávěrka přihlášek: 21. 06. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.