Zahlavi

Výběrová řízení

13. 04. 2023
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Ph.D. student.

Ph.D. student


LABORATOŘ / STŘEDISKO: Laboratoř buněčné a molekulární imunologie


Popis pozice

Laboratoř buněčné a molekulární imunologie hledá talentované a vysoce motivované kolegy na práci zaměřenou na výzkum role mikrobiomu v patogenezi různých onemocnění. Projekty jsou zaměřeny na sledování změn mikrobiálních společenstev a některých imunitních parametrů ve vzorcích získaných od pacientů. Jedná se tedy o základní výzkum s významným přesahem do klinické medicíny:

 

 1. Hledání specifických mikroorganismů, které onemocnění přímo ovlivňují nebo by mohly být přímo využity v sekundarní prevenci a dosud nebyly popsány.
 2. Sledování interakce mikrob-hostitel a následné buněčné/imunitní odpovědi.
 3. Sledování změn slizničního imunitního systému a bariérové funkce střeva.

Požadavky 

 • Vzdělání v biologických, lékařských či biochemických oborech
 • Vážný zájem o mikrobiologii, molekulární biologii, imunologii a příbuzné obory
 • Dobré komunikační schopnosti, znalost angličtiny (psané i mluvené)
 • Spolehlivost, pečlivost, schopnost pracovat samostatně i v týmu
 • Výhodou jsou předchozí zkušenosti s imunologickými (ELISA, FACS, kultivace buněk in vitro), mikrobiologickými (kultivace) a molekulárně-biologickými technikami (qPCR a sekvenace nové generace)

Nabízíme

 • Zajištěné financování výzkumu včetně úvazku z grantu
 • Přátelský pracovní kolektiv
 • Moderní prostředí a přístrojové vybavení
 • Možnost spolupráce a pobytů na partnerských institucích v zahraničí
 • 6 týdnů dovolené
 • Další zaměstnanecké výhody: Multisport karta, Flexi Pass, příspěvky pro zaměstnance i rodinné příslušníky (po 1. roce zaměstnání)
 • Stravenkový paušál

Dodatečné informace

Nástup: dle dohody - co nejdříve


Kontakt

Klára Kostovčíková, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 4 – Krč
Tel.: +420 241 062 361; e-mail: klimesov@biomed.cas.cz


 


Uzávěrka přihlášek: 13. 12. 2023

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.