Zahlavi

Výběrová řízení

15. 03. 2023
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Hlavní účetní.

Filosofický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (FLÚ AV ČR) je veřejná výzkumná instituce zabývající se bádáním v oblasti filosofie a příbuzných vědních oborů. V rámci Akademie věd ČR je největším pracovištěm v oblasti humanitních a společenských věd – tvoří ho téměř 250 zaměstnanců se společným cílem rozvíjet excelentní výzkum na mezinárodní úrovni a posilovat vědomí národní identity pomocí kritického zkoumání dějin myšlení v českých zemích a středoevropském prostoru.

Ředitel Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na pozici:

 

 

HLAVNÍ ÚČETNÍ

 

Náplň práce:

 • Kontrola a podepisování přijatých faktur a dokladů za hotové
 • Kontrola dodanění, správného uplatnění či neuplatnění DPH
 • Kontrola zaúčtování
 • Zpracování bankovních výpisů, připodepisování příkazů do banky
 • Zaúčtování pokladny, pohledávek, skladů
 • Výpočet a zaúčtování odpisů, zaúčtování majetku – pořízení, vyřazení, investice
 • Zaúčtování mezd, proúčtování mezd v hotovosti placených na zahraniční účty (párování, kurzové rozdíly)
 • Zaúčtování technického personálu (čtvrtletně, 10. 11. 12. měsíčně)
 • Skladové karty
 • Zpracování měsíčních KH a SH, čtvrtletního přiznání DPH
 • Roční a čtvrtletní statistiky
 • Výkaz příjmů a výdajů – státní pokladna čtvrtletně
 • Roční konsolidace
 • Kontrola majetku, kontrola majetkového okruhu
 • Účtování interních konferenčních poplatků a ostatních interních přeúčtování
 • Pololetní účtování režií z grantu
 • Kontrola a srovnání rozvahových účtů
 • Měsíční kontrola a uzavírání účetnictví
 • Roční zpracování účetnictví, roční závěrka, spolupráce s daňovým poradcem a s auditory
 • Uzávěrkové práce
 • Interní kontroly

 

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání ekonomického směru
 • znalost anglického jazyka na úrovni B2 výhodou
 • znalost vyhlášky 504/2002 výhodou
 • praxe na obdobné pozice min. 5 let

 

Nabízíme:

 • práci na 0,4 FTE úvazek (odpovídá 16 hod týdně); postupné navyšování úvazku během 1,5 roku na úvazek 1,0 FTE
 • smlouvu na dobu určitou 1 roku (s možností prodloužení);
 • mzdové ohodnocení ve výši 19 000 Kč hrubého/měsíčně na úvazek 0,4 FTE (odpovídá 47 500 Kč při úvazku 1,0)
 • práci v prestižní vědecké instituci;
 • kolegiální a přátelskou atmosféru;
 • zaměstnanecké benefity: až 5 týdnů dovolené, až 8 dnů zdravotního volna, stravenkovou kartu, možnost výběru benefitu - Multisport karta / penzijní připojištění / příspěvek na rekreaci a kulturu, flexibilní plnění pracovních povinností, možnost jazykového vzdělávání;
 • příjemné pracoviště v historickém centru Prahy;

 

Dokumenty požadované k přihlášce:

 • strukturovaný životopis (včetně referencí);
 • motivační dopis;
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Přihlášku zasílejte e-mailem na adresu zakostelecka@flu.cas.cz nebo doporučeně na adresu: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., sekretariát ředitele, Jilská 1, 110 00 Praha 1, případně předejte přímo do podatelny ústavu nejpozději do 16.4.2023.

Vybraní uchazeči a uchazečky budou pozváni na osobní pohovor.

 

Kontaktní osoba: Petra Zákostelecká, tel. 221 183 213, e-mail zakostelecka@flu.cas.cz.

 

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete FLÚ své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ). Poskytnutí osobních údajů uvedených v žádosti je povinným poskytnutím osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, a jejich rozsah vyplývá z § 45 odst. 2 a § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. Udělení souhlasu je možné kdykoliv odvolat.

 


Uzávěrka přihlášek: 16. 04. 2023

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.