Zahlavi

Výběrová řízení

19. 05. 2021
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborná pracovnice/odborný pracovník vědy a výzkumu / doktorandka/doktorand - termín přihlášek prodloužen.

Filosofický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (FLÚ AV ČR) je veřejná výzkumná instituce zabývající se bádáním v oblasti filosofie a příbuzných vědních oborů. V rámci Akademie věd ČR je největším pracovištěm v oblasti humanitních a společenských věd – tvoří ho téměř 250 zaměstnanců se společným cílem rozvíjet excelentní výzkum na mezinárodní úrovni a posilovat vědomí národní identity pomocí kritického zkoumání dějin myšlení v českých zemích a středoevropském prostoru.

Ředitel Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. vypisuje v rámci Kabinetu pro klasická studia výběrové řízení na pozici:

 

Odborná pracovnice/odborný pracovník vědy a výzkumu / doktorandka/doktorand

 

Náplň práce:

 • spolupráce na projektech dle priorit oddělení novolatinských studií (viz www.ics.cas.cz/ oddeleni/novolatinských-studii), zejména:
  • práce na týmových projektech celého oddělení
  • vědecký podíl na edičních či překladatelských projektech z oblasti novolatinské literatury pod vedením seniorních pracovníků oddělení
  • publikování dílčích studií z oblasti latinské kultury (zvláště vzdělanosti a literatury) raného novověku v souvislostech vícejazyčné literární a knižní produkce vzniklé v českých zemích a v kontextu středoevropské vzdělanosti
  • publikování recenzí odborné literatury na tato témata
  • spolupráce na redakci publikací oddělení
  • aktivní účast na konferencích
  • zapojení do popularizačních aktivit KKS, včetně spolupráce při přípravě a organizaci Letní školy klasických studií

 

Požadujeme:

 • znalost latiny (na úrovni Bc. nebo Mgr.), vítána znalost klasické řečtiny
 • doktorský projekt nebo jeho plán v oboru:
  • latinská medievistika a novolatinská studia
 • znalost akademické angličtiny slovem i písmem
 • znalost nejméně 1 dalšího světového jazyka

 

Nabízíme:

 • nástup od 1. 9. 2021 nebo dle dohody
 • poloviční úvazek v rozsahu 20 hod/týdně
 • pracovní smlouvu na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení
 • mzdové ohodnocení odpovídající Vnitřnímu mzdovému předpisu FLÚ
 • práci v prestižní veřejné vědecké instituci
 • možnost flexibilního plnění pracovních povinností
 • příjemné pracovní prostředí
 • zaměstnanecké benefity (až 5 týdnů dovolené, až 8 sick days, stravenky, jógu na pracovišti)
 • možnost jazykového a dalšího vzdělávání hrazeného zaměstnavatelem
 • pracoviště v centru Prahy

 

 

Dokumenty požadované k žádosti:

 • strukturovaný životopis
 • průvodní dopis se zdůvodněním zájmu o pracovní pozici
 • kontakty na nejméně dvě doporučující osoby

 

Přihlášku zasílejte e-mailem na adresu kks@ics.cas.cz nejpozději do 15. 7. 2021.
 

 

Vybraní uchazeči budou pozváni na pohovor (osobně nebo online), který se uskuteční na začátku srpna 2021.

 

Kontaktní osoba: PhDr. Josef Förster, Ph.D., tel: 234 612 317, email: forster@ics.cas.cz

 


Uzávěrka přihlášek: 15. 07. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.