Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 01. 04. 2021
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici instructor in Academic Writing and Scientific Communication
Požadavky: Requirements:
 • graduate degree (the position is also suitable for doctoral students)
 • strong presentation and communication skills
 • experience in the field of using technology/new media in classroom (e.g. Moodle, developing and implementing blended-learning concepts or webinars)
 • near-native or native English proficiency
 • critical thinking and teaching skills (teaching qualifications an advantage)
 • knowledge of basic principles of scientific inquiry advantageous
 • creativity, flexibility and genuine interest in teaching and learning
 • ability to independently develop study materials and tasks
 • willingness to learn new things and work both independently and in a team
 • Duties and responsibilities:
 • teaching in blended-learning courses (publishing skills in English and academic writing)
 • giving in-depth feedback on academic texts from various disciplines
 • developing and delivering workshops or courses on communication in science for researchers and doctoral students
 • For further details on our Center’s work, visit our website: http://cap.avcr.cz/en/home/

  Applicants interested in conducting research on teaching academic writing/communication skills are welcome. Please send your CV and a cover letter to etchegoyen@langdpt.cas.cz by April 25, 2021. Only short-listed candidates will be contacted with an invitation for an interview.

  We would like to inform you that by replying to the advertisement you are providing the relevant administrator with your personal data to carry out the selection process and conclude an employment contract regarding the position you have selected. This processing of your personal data will be carried out on legal basis in compliance with paragraph 6. 1(b) of the General Data Protection Regulation (GDPR). The collected data will be used solely for the selection process. Your personal data will be saved until the end of the selection for the open position which you have applied for, unless you decide to allow us to keep them for a longer period and keep you updated on new job opportunities. The processing of your personal data will be secured to the highest level and your personal data will not be transferred to third parties without your consent. In accordance with the relevant legislation, we inform you that you have the right (i) to access your personal data, (ii) to correct or supplement inaccurate or false personal data, (iii) to delete personal data, (iv) to restrict the processing of personal data in specific cases, (v) to transfer data, (vi) to object to the processing and (vii) to contact the Privacy Office.
  Uzávěrka přihlášek: 25. 04. 2021  Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.