Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 06. 10. 2020
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici postdoktorand v oboru nádorové imunologie a imunoterapie
Požadavky:

Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanovami AV ČR výběrové řízení na pozici postdoktorand do Laboratoře biomolekulárního rozpoznávání

Nabízíme:
Pozici postdoktoranda v oboru nádorové imunologie a imunoterapie.

Náplň práce:
• práce se savčími buněčnými kulturami
• práce s myšími nádorovými modely in vitro a in vivo
• multiparametrická průtoková cytometrie
• molekulárně-imunologické metody
• exprese a purifikace rekombinantních proteinů

Požadavky:
• VŠ vzdělání přírodovědného směru a vědecká hodnost Ph.D.
• Zkušenosti v oblasti aplikace technik molekulární nebo strukturní biologie
• Komunikační a organizační schopnosti
• Otevřenost a připravenost k vysokému pracovnímu nasazení
• Angličtina slovem i písmem
• Občanská bezúhonnost

Nástup: listopad 2020

Písemné přihlášky zahrnující motivační dopis, strukturovaný profesní životopis, případně reference jsou přijímány na adrese: btu-office@ibt.cas.cz.

Uzávěrka přijímání přihlášek: 26.10.2020

Informujeme Vás, že Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. bude zpracovávat Vaše osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR).
Bližší informace ohledně zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání naleznete na webové stránce: https://www.ibt.cas.cz/cs/verejnost-media/oficialni-dokumenty/gdpr/.

Uzávěrka přihlášek: 26. 10. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.