Zahlavi

Výběrová řízení

29. 06. 2023
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný pracovník výzkumu a vývoje/student.

Hlavním vědeckým zaměřením ústavu je výzkum procesů v zemské atmosféře a blízkém vesmíru. Pracovní skupina numerických simulací heliosférického plazmatu se zabývá studiem lineárních a nelineárních procesů v bezesrážkovém kosmickém plazmatu a interakcí plazmatu s ne/magnetizovanými tělesy ve sluneční soustavě pomocí numerických simulací a analýzy reálných dat z družicových měření.

 

Náplň práce:

Hledáme studenta bakalářského/magisterského/inženýrského studia se zaměřením na oblast fyziky plazmatu, numerického modelování, popřípadě softwarového inženýrství na pozici člena řešitelského týmu grantového projektu GAČR „Vlivy interakce s plazmatem na elektronová měření na družici Solar Orbiter“. Předmětem práce bude analýza měření z elektrostatického elektronového analyzátoru (EAS), který jsou součástí sady experimentů pro pozorování slunečního větru (SWA) na družici Solar Orbiter, a jejich porovnání s výsledky numerických modelů „particle-in-cell“ (PIC) simulací prováděných pomocí nástroje SPIS (Space Plasma Interaction System). Práci je možné v rámci studia na VŠ po dohodě konkrétního zadání směřovat k přípravě a následné obhajobě bakalářské práce, výzkumného úkolu, nebo diplomové práce.

 

Požadavky:

Studium bakalářského/magisterského/inženýrského oboru na VŠ

Základní kurz fyziky a matematiky na úrovni bakalářského studia, znalosti v oblasti fyziky plazmatu, popřípadě numerické matematiky výhodou

Základy programování (C, Python, Java), uživatelská znalost OS Linux

Dobrá znalost angličtiny - ústně i písemně

Samostatné myšlení a zájem o vědu a výzkum

Otevřenost učení se novým technikám a rozvíjení nových přístupů

Schopnost pracovat v mezinárodním týmu a spolupracovat s ostatními výzkumnými pracovníky a studenty

 

Co vám můžeme nabídnout:  

Výše úvazku: 20%

Výše mzdy: odpovídající platové ohodnocení třídy V0 dle platného mzdového předpisu ÚFA s možným osobním příplatkem v souladu s grantovým rozpočtem

Pracovní podmínky, benefity: flexibilní pracovní dobu, možnost home office, možnost zahraničních pracovních cest a pobytů, stravování v areálu, možnost parkování v areálu.

 

Přihlášky posílejte elektronicky do 30/9/2023  na adresu rezkova@ufa.cas.cz Přihláška musí obsahovat strukturovaný životopis a stručný motivační dopis.

 


Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 2023

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.