Zahlavi

Výběrová řízení

27. 01. 2023
Kancelář AV ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici samostatný odborný referent pro kontrolní činnost v Odboru veřejnosprávní kontroly Kanceláře AV ČR.

Práce na této pozici je zaměřena na:

Provádění kontrolní činnosti v rámci kontrol hospodaření pracovišť zřízených AV ČR, identifikaci systémových i dílčích problémů a pochybení ze strany kontrolovaných subjektů, spolupráci a metodické působení při zajišťování nápravy nedostatků zjištěných při kontrole hospodaření. Součástí kontrolní činnosti je mj. analýza zjištěných problémů, spolupráce při vypracovávání protokolů o kontrole a dalších dokumentů souvisejících s prováděnou kontrolou. Pracovní náplní bude zejména prověřování souladu zadávání veřejných zakázek realizovaných kontrolovanými subjekty s ustanoveními příslušné právní úpravy.

 

Požadujeme:

 • vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání s praxí minimálně 5 let (praxe v nevýdělečném sektoru výhodou),
 • znalost zákona o zadávání veřejných zakázek,
 • orientaci v občanském a autorském rávu výhodou,
 • samostatnost v řešení úkolů,
 • schopnost týmové práce a komunikace, dobré vyjadřovací schopnosti v ústní i písemné formě,
 • znalost MS Office (Outlook, Word, Excel),
 • znalost anglického jazyka výhodou,
 • zájem o právní problematiku v oblasti vědy a výzkumu.

 

Nabízíme:

 • možnost kvalifikačního růstu;
 • zajímavou a odpovědnou práci v akademickém prostředí;
 • platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění;
 • 5 týdnů dovolené, 6 dnů zdravotního volna, stravenky a další zaměstnanecké benefity;
 • pracovní poměr s úvazkem 1 (40 hodin týdně) se zkušební dobou na tři měsíce.

Nástup možný po ukončení výběrového řízení dle oboustranné dohody.

V případě zájmu zašlete motivační dopis a strukturovaný životopis na e-mailovou adresu  kabickova@kav.cas.cz .

Kancelář AV ČR si vyhrazuje kontaktovat pouze vybrané kandidáty.

 


Uzávěrka přihlášek: 31. 03. 2023

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.