Zahlavi

Výběrová řízení

03. 01. 2023
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník/ce v oboru buněčné biologie.

Vědecký pracovník/ce v oboru buněčné biologie

Laboratoř buněčné signalizace, Kamenice 5, 625 00 Brno (Dr. Pavel Krejčí), vypisují výběrové řízení na výše uvedenou pozici.

 

Popis pozice

Hledáme motivovaného vědce/kyni, jehož/jejíž ambicí je zapojit se do výzkumu v oblasti buněčné signalizace v Laboratoři buněčné signalizace v Brně, Univerzitní kampus Bohunice. Naše laboratoř představuje špičkové světové pracoviště, hostí zahraniční vědce mnoha národností a poskytuje vynikající příležitost k úspěšné kariéře v oboru. Vědecká práce v oboru buněčné a molekulární biologie, konkrétně přenosu signálu pomocí receptorových tyrosinových kináz (RTK), testování nových léčiv v in vivo modelech, vývoj klinických protokolů. Analýza kostních fenotypů myších modelů k poruchám růstu způsobeným mutacemi v RTK.

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=krejci+p&sort=pubdate

https://www.iapg.cas.cz/en/laboratories/lcs/research/index.html

http://www.achondroplasia-registry.cz/index.php?pg=vyzkum

 

 

Požadavky

 • Dokončené doktorské studium v oboru biologie, molekulární biologie, biochemie nebo podobném oboru
 • Předchozí úspěšnou zkušenost s výzkumem, zkušenosti v oboru histologie, imunohistochemie, a analýzy obrazu vítány
 • Touhu něco objevit, zájem o kariéru v biologickém výzkumu
 • Vysokou profesní integritu

 

Pracovní podmínky

 • Mzda 50,000-70,000 Kč měsíčně, dle kvalifikace
 • Práci ve špičkovém výzkumu, který je aktuální, má jasný cíl, smysl a poslání
 • Mezinárodní prostředí výzkumu s kompetitivními výsledky
 • Stálé místo ve výzkumném programu s 20letou historií a mezinárodním ohlasem

 

Benefity

 • Pět týdnů dovolené, pět sick days a široká škála benefitů (dotované stravování, jazykové kurzy, penzijní připojištění, Unišeky)
 • Malé mezinárodní vědecké prostředí

 

Předpokládané datum nástupu:  možno ihned

 

Níže uvedené dokumenty zasílejte v jednom .pdf souboru na Human.Resources@iapg.cas.cz

 • Vědecký životopis
 • Motivační dopis
 • Diplom PhD dosaženého studia v oboru biologie, molekulární biologie, biochemie nebo podobném oboru
 • Kontakt na tři reference

 

 

Termín pro podávání přihlášek je do 15. 2. 2023 Europe/Brussels

 


Uzávěrka přihlášek: 15. 02. 2023

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.