Zahlavi

Výběrová řízení

14. 12. 2022
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoktorandská pozice v oblasti buněčné biologie savčích oocytů a raných embryí.

Ústav živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR (Liběchov, Česká republika) vyhlašuje výběrové řízení na:

 

Postdoktorandská pozice v oblasti buněčné biologie savčích oocytů a raných embryo

 

Laboratoř integrity DNA (Dr. Dávid Drutovič) vypisuje výběrové řízení na postdoktorandské místo

 

Popis pozice

Hledáme vysoce motivovaného kandidáta pro projekty zaměřené na udržování integrity genomu (mechanismus segregace chromozomů, tvorba vřetének, regulace buněčného cyklu) v savčích oocytech a raných embryích v souvislosti s neplodností. Pozice zahrnuje řadu experimentálních činností s využitím savčích oocytů a raných savčích embryí, kvantitativní fluorescenční zobrazovací techniky ve fixovaných i živých buňkách, časosběrnou světelnou mikroskopii oocytů a raných embryí, mikroinjekce, zpracování a analýzu obrazových dat.

Více informací o laboratoři naleznete na: https://www.iapg.cas.cz/en/laboratories/lid/Research/index.html

Některé související publikace: EMBO J. 2020 Jan 2;39(1):e101689, Curr Biol. 2018 Nov 5;28(21):3458-3468.e5, PLoS Genet. 2021 Apr 26;17(4):e1009327, J Cell Sci. 2022 Mar 15;135(6):jcs252924. Nature. 2021 Aug;596(7872):393-397

 

 

Požadavky

 • Pokročilé znalosti a předchozí praktické zkušenosti s technikami molekulární biologie.
 • Předchozí zkušenosti s mikroinjekcemi do oocytů, konfokálními technikami a technikami mikroskopie živých buněk jsou výhodou.
 • Důležité jsou dobré komunikační schopnosti a schopnost hospodařit s časem.
 • Schopnost provádět výzkum samostatně v kombinaci se silnou schopností pracovat v týmu.
 • Vysoká míra odpovědnosti.
 • Schopnost vyvíjet nové metody a osvojovat si nové techniky.
 • Dobré ústní a písemné komunikační dovednosti v angličtině.

 

 

 

 

Pracovní podmínky

 • Pracovní poměr na plný úvazek bude zahájen co nejdříve a bude trvat nejméně 12 měsíců
  s tříměsíční zkušební dobou.
 • Pět týdnů dovolené, pět sick-days a široká škála benefitů (dotované stravování, jazykové kurzy, penzijní připojištění, Unišeky).
 • Malé mezinárodní výzkumné prostředí.
 • Ústav je držitelem ocenění HR Award https://www.iapg.cas.cz/en/hr-award/

 

Požadované dokumenty zašlete v jednom souboru PDF e-mailem na adresu Human.Resources@iapg.cas.cz

 • Životopis se zkušenostmi a dovednostmi v oblasti výzkumu.
 • Průvodní dopis.
 • Kontaktní údaje alespoň dvou referenčních osob nebo doporučující dopisy.
 • Osvědčení o doktorátu nebo rovnocenný titul z buněčné biologie, molekulární biologie, biochemie nebo příbuzného oboru.

 

 

Neformální dotazy můžete zasílat Dr. Dávidu Drutovičovi e-mailem drutovic@iapg.cas.cz

 

Uzávěrka přihlášek je 15. 3. 2023 dle času Evropa/Brusel

 

 

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

 


Uzávěrka přihlášek: 15. 03. 2023

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.