Zahlavi

Výběrová řízení

24. 11. 2022
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Doktorand se zaměřením na přípravu a charakterizaci polovodičových nanostruktur pro elektronické a fotonické aplikace.

Požadujeme:

  • ukončené magisterské/inženýrské vzdělání fyzikálního, chemického nebo technického směru ke dni uzavření pracovního poměru,
  • znalost základních fyzikálních a chemických laboratorních metod,
  • schopnost pracovat v multidisciplinárním týmu,
  • dobrá znalost anglického jazyka,
  • zkušenosti s prací s fokusovanými elektronovými a iontovými svazky a transmisní elektronovou mikroskopií jsou výhodou.

Náplň práce:

Experimentální výzkum v oblasti přípravy a charakterizace polovodičových nanomateriálů a nanostruktur s využitím elektronových a iontových svazků.

Nabízíme:

  • zajímavou práci ve špičkovém vědeckém týmu,
  • práci v multidisciplinárním prostředí se skvělou výzkumnou infrastrukturou,
  • možnost osobního růstu a získání nových znalostí v oboru,
  • přátelské pracovní prostředí a motivující finanční ohodnocení s řadou benefitů.

Typ smlouvy: pracovní poměr na zkrácený úvazek na dobu 2 let s možností prodloužení.

Životopis zasílejte na adresu: motlova@ufe.cz.


Uzávěrka přihlášek: 15. 12. 2022

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.