Zahlavi

Výběrová řízení

08. 11. 2022
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vedoucí technicko-hospodářské správy.

Pracovní náplň

 • Tvorba a sledování rozpočtu.
 • Propočty a nastavení zdrojového financování dle podmínek poskytovatelů účelových prostředků.
 • Příprava žádostí o dotace a jejich vyúčtování.
 • Statistické výkazy, Výkaz příjmů a výdajů, Pomocný konsolidační přehled, zúčtování se státním rozpočtem.
 • Správa číselníků.
 • Ve spolupráci s finanční účetní finalizace účetnictví, zpracování účetní závěrky, vypořádání zdrojů financování.
 • Zúčtování mezd.
 • Zpracování výstupů dle požadavků zřizovatele a poskytovatelů.
 • Spolupráce s auditorem, příprava podkladů k auditu.
 • Příprava podkladů k dani z příjmů právnických osob pro daňového poradce.
 • Příprava podkladů pro uzavření smluv (ve spolupráci s právníkem), příprava konceptů pro příkazy ředitele a vnitřních předpisů.
 • Příprava podkladů dle požadavků vedení instituce.
 • Vedení týmu pracovníků THS.

Požadované znalosti

 • Znalost finančního účetnictví, ideálně veřejných výzkumných institucí, orientace v účetních výstupech a finančním vypořádání.
 • Orientace v problematice tvorby a sledování rozpočtu, institucionálního a účelového financování, zpracování mezd, daně z přidané hodnoty, daně z příjmu právnických osob, problematice veřejných zakázek, registru smluv.
 • Znalost práce s PC, uživatelská znalost MS Office, schopnost rychlého osvojení práce v softwarových aplikacích poskytovatelů finančních prostředků, Českého statistického úřadu a jiných institucí dle aktuálních potřeb.
 • Pokročilé zkušenosti s ekonomickým informačním systémem, ideálně IFIS a Verso.
 • Jazykové znalosti: Anglický jazyk.

Výhodou

 • Praxe z prostředí veřejné výzkumné instituce či veřejné vysoké školy.

Požadované vzdělání

 • Vysoká škola ekonomického směru.

Co vám můžeme nabídnout

 • Stabilní prostředí veřejné výzkumné instituce.
 • 5 týdenní dovolená.
 • Zaměstnanecké benefity.
 • Možnost flexibilní pracovní doby.
 • Možnost dalšího vzdělávaní.

Termín nástupu

Ideálně k 1. 1. 2023, eventuálně i dříve dle dohody.

Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete nám svůj životopis.

Budeme se těšit na setkání.

 


Uzávěrka přihlášek: 20. 12. 2022

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.