Zahlavi

Výběrová řízení

08. 11. 2022
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici odborný pracovník / odborná pracovnice výzkumu a vývoje v oddělení vývoje jazyka.

Náplň práce:

  • výzkum české slovní zásoby z období 16. až 18. století (budování Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny, zejména excerpce dobových pramenů).

Předpokládaný profil uchazeče/uchazečky:

  • ukončené VŠ studium v oboru český jazyk, pozice je vhodná i pro studenta/studentku posledních ročníků magisterského studia;
  • diachronní orientace a zkušenost s prací se staršími českými texty výhodou;
  • znalost latiny a/nebo němčiny vítána.

Nabízíme:

  • pracovní úvazek 0,4, zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou;
  • předpokládané trvání pracovní smlouvy do 31. 12. 2023;
  • pružnou pracovní dobu;
  • po zapracování je možné práci vykonávat částečně z domova;
  • pět týdnů dovolené a tři dny zdravotního volna;
  • vzdělávací a jazykové kurzy aj.

Předpokládaný nástup: od 1. 1. 2023 nebo dohodou.

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis spolu s kontaktními údaji na e-mailovou adresu zamestnani@ujc.cas.cz.

Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru, který se uskuteční ve středu 7. 12. 2022 na adrese Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka, Valentinská 1, 116 46, Praha 1.

ÚJČ AV ČR, v. v. i., si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu pohovoru pouze vybrané uchazeče i právo žádného z uchazečů nevybrat.


Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 2022

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.