Zahlavi

Výběrová řízení

26. 10. 2022
Historický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoktorand/postdoktorandka.

Ředitel Historického ústavu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

postdoktoranda/postdoktorandky, který/která bude součástí týmu ExpertTurn, projektu „Expertíza v autoritářských společnostech. Vědy o člověku v socialistických zemích střední a východní Evropy“ programu podpory excelence v základním výzkumu EXPRO Grantové agentury ČR (hlavní řešitelka Kateřina Lišková, bližší informace k projektu jsou k dispozici na vyžádání na emailu subrova@hiu.cas.cz).

Nástup: 1. 1. 2023 či dohodou

Pracoviště: Praha, Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9

Min. požadavky: Ph.D. v sociálních či humanitních vědách, badatelská blízkost k tématu projektu, znalost češtiny či slovenštiny na úrovni C1/C2, angličtiny na úrovni C1, odpovídající publikační činnost.

Pracovní náplň: výzkum expertíz ve vědách o člověku během socialismu v Československu, analýza dat, publikace výsledků v odborných časopisech, prezentace na mezinárodních konferencích a sdílení výsledků s širší veřejností.

Nabízíme:

 • úvazek 0.7
 • mzda 38.000,- CZK
 • pružnou pracovní dobu, možnost využití home office dle pravidel instituce
 • pracovní smlouvu na 1 rok a při vzájemné spokojenosti až do června 2025
 • práci v přátelském mezinárodním týmu na inovativním výzkumném tématu
 • spolupráci se zkušenými výzkumníky a výzkumnicemi v Evropě a ve světě
 • pět týdnů dovolené

 

Potřebné dokumenty:

 • odborný životopis včetně detailů o zkušenostech s výzkumnou prací
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • motivační dopis
 • ukázku vlastního odborného textu (publikovaný text či manuskript)
 • dva doporučující dopisy

Prosím zašlete vše potřebné elektronicky na subrova@hiu.cas.cz do 30. listopadu 2022.


Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 2022

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.