Zahlavi

Výběrová řízení

23. 10. 2022
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoc in Ecology of Invasions by Fungi.

Postdoc in Ecology of Invasions by Fungi


LABORATORY / UNIT: 141 Laboratory of Environmental Microbiology


Position description

Laboratory of Environmental Microbiology is looking for a motivated postdoctoral fellow. The person will join the Junior Research team lead by Petr Kohout (petr.kohout@biomed.cas.cz;https://scholar.google.cz/citations?user=nlHqs8gAAAAJ&hl=cs) to explore the biogeography of fungi and ecology of invasions by fungi. The position will be focused on dimension of alien fungal species introductions, their potential to invasive spreading and their role in ecosystem processes on invaded sites. The project includes analyses of large data collections, particularly our inhouse database GlobalFungi (globalfungi.com), as well as field sampling and experiments. In addition, we also encourage members of our team to develop their own scientific questions related to the project.


Requirement

We expect that the applicant has the following qualifications:

  • PhD degree in the field of mycology, ecology, microbiology or similar
  • Experience with advanced statistics
  • First-authored papers in high-ranking IF journals in the fields of mycology, ecology or mikrobiology
  • Excellence in English and good communication skills
  • Motivation for independent scientific work

We offer

The Junior Research team is belonging to the Laboratory of Environmental Microbiology of the Institute of Microbiology in Prague, in the Czech Republic. We offer the work in an inspiring and friendly environment of an international team with a long research tradition in microbial ecology (see e.g. https://www.researchgate.net/profile/Petr_Baldrian) and access to interesting experiments / datasets produced by the host institution and their collaborators. Gross salary: approximately 2300 EUR / month (in CZK), 30 days of paid holiday per year.

The position is offered for an initial period of one year, but may be extended.

Full time position, 40 hours per week

  • vocational training and language courses
  • perspective, interesting and meaningful work
  • other employee benefits: Multisport card, Flexi Pass, employee benefits also for family members (after the 1st year of employment)
  • meal voucher

Additional information

STARTING DAY: 

  • The position is open until filled, starting date is negotiable (expected in the beginning of 2023).

 


How to apply

Please send your Curriculum Vitae, motivation letter and contact to at least two independent professionals (such as PhD or postdoc supervisors) who can provide reference. For more information, please contact Petr Kohout (petr.kohout@biomed.cas.cz).


Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 2022

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.