Zahlavi

Výběrová řízení

16. 09. 2022
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Projektový manažer/ka.

Výše úvazku: 0,25-0,5

Místo výkonu práce: Praha

Náplň práce:

 • podpora při tvorbě a realizaci výzkumných projektů
 • administrativním řízení významných vědeckých projektů (např. EXCELES, OP JAK)
 • aktivně vyhledává projekty financování vědy
 • řídí administrativní týmy projektu
 • sleduje a kontroluje plnění úkolů vyplývajících ze schváleného projektového plánu, harmonogramu a rozpočtu projektu
 • definuje a aktualizuje mapu rizik projektu, odpovídá za včasnou identifikaci rizik a návrh jejich omezení
 • odpovídá za vedení, administraci a organizaci projektové dokumentace jako celku
 • komunikuje s poskytovateli dotací
 • komunikuje s orgány státní správy – ČSSZ, FÚ apod.
 • sestavuje zprávy o realizaci projektu
 • odpovídá za plán a plnění výběrových řízení a alokaci lidských zdrojů v projektu
 • odpovídá za dodržování pravidel čerpání financí z účelových rozpočtových prostředků a dodržování schváleného rozpočtu projektu
 • odpovídá za aktuálnost, úplnost, věcnost a komplexnost rozpočtu projektu
 • odpovídá za zpracování a archivaci předávacích a akceptačních protokolů
 • úzce spolupracuje s ředitelem, vedoucí THS, vědeckými týmy a jejich členy

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání ekonomického směru
 • znalost účetních zákonů a praxe v oblasti financí min. 5 let
 • zkušenost s projektovým řízením a managementem projektů z veřejných soutěží národního či nadnárodního zadavatele
 • zkušenost s ekonomickým vedením projektových týmů
 • výborné komunikační a prezentační schopnosti a dovednosti
 • schopnost samostatně řešit úkoly
 • pozitivní a proaktivní přistup k řešení problému
 • dobrá znalost anglického jazyka slovem a písmem
 • výborná znalost práce s PC (MS Office)
 • zkušenost s administrací projektů financovaných ze strukturálních fondů výhodou

Nabízíme:

 • participaci na koordinaci a administrativním řízení významných vědeckých projektů (např. EXCELES, OP JAK) na Psychologickém ústavu AV ČR, v. v. i.   
 • platové podmínky odpovídající dané pozici, vzdělání a praxi
 • podporu dalšího vzdělávání, osobního rozvoje a růstu
 • 5 týdnů dovolené
 • penzijní pojištění, životní pojištění apod.
 • příspěvek na dovolenou
 • odborná školení a jazykové kurzy

Předpokládaný nástup: ihned nebo dle dohody.

Nabídky spolu se životopisem a motivačním dopisem zašlete prosím v elektronické podobě na adresu info@psu.cas.cz a polackova@praha.psu.cas.cz

 


Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 2022

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.