Zahlavi

Výběrová řízení

15. 09. 2022
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral researcher in electrochemistry.

Successful applicant will join Dr. Matěj Velický and his team on a prestigious Lumina quaeruntur project exploiting tunable electrochemistry and spectroscopy of two-dimensional (2D) materials. You will use state-of-the-art in-situ spectroelectrochemistry approach to characterize, control, and tune of 2D materials' properties.  Our group focuses on investigating electronic transport at high-doping regimes, tuning the interaction between semiconductors and substrates, and charge screening/capacitance anomalies in concentrated electrolytes. This position is available for up to four years.

Our team is part of a larger collaboration with the groups of Dr. Otakar Frank, Dr. Martin Kalbáč, and Prof. Ladislav Kavan, including more than 30 postdocs and PhDs, sharing cutting-edge instrumental facilities including potentiostats, Raman/UV/Vis/NIR\fluorescence spectrometers, TERS, AFM, XPS, UPS, LEED, ARPES, SEM/TEM, ellipsometry, optical lithography, CVD furnace, etc. We have numerous collaborators in the UK, US, Germany, France, Hungary, and New Zealand. For more information, visit www.nanocarbon.cz.


Requirements:
You will have (or be close to obtaining) a PhD in chemistry, materials science, or physics. You will have an excellent understanding of, and experience in chemistry and/or electrochemistry. You will be well versed in scientific work, devising research plans, designing experiments, data analysis, formulating conclusions, and manuscript writing. We are looking for a self-motivated and enthusiastic colleague with passion for fundamental science. Excellent communication skills and ability to work within a large team of researchers is a must. The applicant will have a good track-record of publishing research articles in respected journals, commensurate with his/her career stage.

Desirable criteria include experience in Raman/PL spectroscopy, surface functionalization, 2D materials' research, micro-/nano-scale electrochemistry (SECM, SECCM), electronic transport measurement, 5+ publications in high-impact journals.

Type of contract: Temporary
Job status: Full-time
Offer starting date: December 2022

Benefits:
- 5 weeks paid leave of absence (holidays) per year + 3 days of paid sick-leave in addition to the statutory insurance
- Flexible working-time, the possibility of part-time work, work-life balance
- Lunch vouchers
- Subsidy for sport and cultural activities
- Recreation subsidy, recreation subsidy for children
- Possibility of attending children groups of the CAS
- Possibility to use discounts in recreation centers of the CAS
- Sports goods rental, free parking, trade union library
- Language courses
- Accommodation facilities‍

Eligibility criteria
To apply, please send your CV and motivation letter to recruitment@jh-inst.cas.cz. Please, write in the subject line of your email SC2022_21.‍

Selection process


By providing us with your personal data in your CV, you have allowed J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry to process and file your CV in the HR database. Your personal data will be used for the internal HR needs of the J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry only. At the same time, you confirm herewith that the personal data as stated in the CV you have sent to us is true and accurate.


Uzávěrka přihlášek: 16. 10. 2022

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.