Zahlavi

Výběrová řízení

05. 09. 2022
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný a vývojový pracovník/ce do Oddělení vodivých polymerů.

VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ - Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Heyrovského nám. 2, Praha  6, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. O Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici výzkumný a vývojový pracovník/ce do Oddělení vodivých polymerů.

Pracovní náplň:

Výzkum Oddělení vodivých polymerů se soustřeďuje na přípravu vodivých polymerů, jako jsou polyanilin, polypyrrol, poly(3,4-etylendioxythiofen), a dalších, chemickou oxidací nebo elektrochemickou polymerací odpovídajících monomerů. Hlavním cílem je řízení polymerní morfologie, jmenovitě tvorba jednorozměrných nanostruktur s vysokou elektrickou vodivostí. Navíc jsou zkoumány aplikace takovýchto vodivých materiálů v elektrodách superkapacitorů či jako inteligentních adsorbentů škodlivin v oblasti životních prostředí.

Uchazeč/ka se bude zabývat především chemickou nebo elektrochemickou polymerací konjugovaných polymerů a jejich kompozitů za účelem (1) překonání obtíží souvisejících se zpracováním konjugovaných polymerů a (2) kontroly vlastností a struktury výsledných materiálů pro konverze a skladování energie.

Více informací o oddělení a výzkumných projektech naleznete na:

https://www.imc.cas.cz/cs/veda-a-vyzkum/vedecka-oddeleni/polymery-pro-optoelektronicke-a-energeticke-aplikace/vodive-polymery/zamereni/

Požadujeme:

 • ukončené doktorské studium v oboru chemie nebo materiálové vědy,
 • zkušenosti se syntézou a charakterizací vodivých polymerů výhodou,
 • velmi žádoucí jsou také zkušenosti s elektrochemickou charakterizací,
 • vynikající ústní a písemná znalost angličtiny,
 • aktivní a tvůrčí přístup k řešení vědeckých problémů,
 • schopnost samostatného uvažování a rozhodování,
 • schopnost pracovat v týmu.

Nabízíme:

 • zajímavou práci v oblasti výzkumu v přátelském mezinárodním týmu,
 • účast na mezinárodních a národních výzkumných projektech,
 • spolupráce na projektech s průmyslovými partnery,
 • možnost dalšího vzdělávání formou seminářů, jazykových kurzů a konferencí,
 • flexibilní pracovní dobu, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní spoření, příspěvek na sport, kulturu a volný čas, 5 týdnů dovolené, dětskou skupinu, využití rekreačního zařízení a další benefity.

Pro podrobnější informace o nabízené pozici prosím kontaktujte Ing. Patrycja Bober, Ph.D. (bober@imc.cas.cz, tel: 296 809 450).

V případě zájmu zasílejte CV obsahující přehled publikací a kontakty na email: valesova@umch.cz.

Uzávěrka přihlášek: 5.10.2022

Možnost nástupu: 1.11.2022.


Uzávěrka přihlášek: 05. 10. 2022

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.