Zahlavi

Výběrová řízení

04. 08. 2022
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoc in Biodiversity and Ecology of Fungi with GlobalFungi.

Postdoc in Biodiversity and Ecology of Fungi with GlobalFungi


LABORATORY / UNIT:   141 Laboratory of Environmental Microbiology


Position description

Laboratory of Environmental Microbiology is looking for a motivated postdoctoral fellow. The person will join the team that manages the GlobalFungi Database (https://globalfungi.com) to explore the biogeography and ecology of fungi. The position will be focused on modelling species distribution of fungi and exploring its drivers using large data collections as well as field sampling and experiments. In addition, the person will be also involved in coordinating the development of the GlobalFungi database.


Requirement

We expect that the applicant has the following qualifications:

 • PhD degree in the field of mycology, ecology, microbiology or similar
 • Experience in microbial biodiversity, microbial ecology or bioinformatics
 • First-authored papers in high-ranking IF journals in the fields of mycology, ecology or microbiology
 • Excellence in English and good communication skills
 • Motivation for independent scientific work as well as ability to coordinate a small team
 • Experience with advanced statistical methods, modelling approaches or large data management represents an advantage
 • During the appointment, the person will be based in the Czech Republic

We offer


We offer the work in an inspiring and friendly environment of an international team of the Laboratory of Environmental Microbiology of the Institute of Microbiology in Prague, in the Czech Republic (see e.g. https://www.researchgate.net/profile/Petr_Baldrian) and access to interesting experiments / datasets produced by the host institution and their collaborators. Gross salary: approximately 2300 EUR / month (in CZK), 30 days of paid holiday per year.
The position is offered for an initial period of one year, but may be extended.
Full time position, 40 hours per week.

 • vocational training and language courses
 • perspective, interesting and meaningful work
 • other employee benefits: Multisport card, Flexi Pass, employee benefits also for family members (after the 1st year of employment)
 • meal voucher

Additional information

STARTING DAY:  The position is open until filled, starting date is negotiable.


How to apply

Please send your Curriculum Vitae, motivation letter and contact to at least two independent professionals (such as PhD or postdoc supervisors) who can provide reference. For more information, please contact Petr Baldrian (baldrian@biomed.cas.cz).

 

 

 


Uzávěrka přihlášek: 04. 09. 2022

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.