Zahlavi

Výběrová řízení

02. 08. 2022
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník - postdoc.

Skupina pokročilých materiálů a organické syntézy

Hledáme talentovaného/talentovanou uchazeče/uchazečku v oboru organické chemie se zkušenostmi s organickou syntézou a charakterizací materiálů pro studium a aplikaci polyaromatických uhlovodíků v oblasti konstrukce senzorů, optoelektroniky a organických baterií.

V dlouhodobé perspektivě se náš tým zabývá návrhem a přípravou nových polyaromatů na bázi [n]helicenů/[n]fenacenů a jejich derivátů. Ty jsou synteticky dostupné fotochemickou cestou či dalšími syntetickými transformacemi v dostatečném měřítku pro jejich následné studium a aplikaci. V současnosti se zaměřujeme na využití výše zmíněných postupů pro syntézu rozsáhlých aromatických systémů, jejich studium v rámci supramolekulární architektury, polymerizace, koordinační chemie aj. Cílem tohoto projektu je vylepšit některé vlastnosti těchto systémů oproti jednoduchým [n]helicenům/[n]fenacenům tak, aby byly lépe použitelné v oblastech senzingu, fabrikace tenkovrstvých optoelektronických zařízení či organických baterií. Příprava, charakterizace a inkorporace těchto materiálů do modelových zařízení budou hlavní náplní práce uchazeče/uchazečky o tuto pozici.

POŽADUJEME:

Ph.D. v organické chemii či příbuzném oboru

Zkušenosti s organickou syntézou a charakterizací organických materiálů

Historie v oboru doložitelná dosaženými úspěchy s deklarovanou mírou inovativnosti

Systematický a kreativní přístup k práci včetně schopnosti týmové spolupráce

 

Životopis zasílejte na adresu: zadny@icpf.cas.cz


Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 2022

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.