Zahlavi

Výběrová řízení

02. 08. 2022
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný a vývojový pracovník/ce do Oddělení zpracování polymerních materiálů.

Pracovní náplň:

Výzkumné aktivity Oddělení zpracování polymerních materiálů se soustřeďují na základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti polymerních materiálů, zejména inženýrských a komoditních termoplastů, biodegradovatelných polymerních materiálů či materiálů z obnovitelných zdrojů, a jejich zpracování a recyklaci.

Náplň práce bude zaměřena na výzkum a vývoj nových typů nanokompozitních hydrogelů na bázi obnovitelných surovin a jejich charakterizaci. Uchazeč bude připravovat fyzikálně a chemicky zesítěné hydrogely a provádět jejich charakterizaci strukturními, reologickými, termickými a mechanickými metodami. Náplní práce bude provádění experimentů, analýza a interpretace dat, prezentace výsledků na mezinárodních akcích a publikace výsledků ve vědeckých časopisech.

Požadavky:

  • VŠ vzdělání magisterského nebo doktorského stupně v oboru v oboru fyziky a chemie polymerů, materiálových věd, organické chemie nebo podobné
  • zkušenosti s výzkumem polymerních materiálů, případně hydrogelů, a metodami jejich syntézy výhodou,
  • základní zkušenosti s interpretací výsledků charakterizačních metod, např. SEC, NMR, FTIR, DSC, TGA, DMA, mechanické vlastnosti, reologická měření,
  • aktivní a tvůrčí přístup k řešení vědeckých a technických problémů,
  • schopnost samostatného uvažování a rozhodování,
  • ochota se neustále rozvíjet a učit se novým věcem,
  • znalost anglického jazyka (ústně i písemně),

Výhodou je absolvování výzkumné stáže v zahraničí a publikační činnost

Motivační dopis a životopis obsahující případný přehled publikací zasílejte na e-mail: valesova@umch.cz (Petra Valešová, personální oddělení tel. 296 809 385).

Pro podrobnější informace o nabízené pozici kontaktujte, prosím, Ing. Hynka Beneše, Ph.D. (benesh@imc.cas.cz, tel. 296 809 313).

Uzávěrka přihlášek: 02.09.2022

Nástup: dle dohody


Uzávěrka přihlášek: 02. 09. 2022

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.