Zahlavi

Výběrová řízení

05. 05. 2021
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Researcher in Condensed Matter Theory.

The Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences is looking for an experienced scientist to join the Condensed Matter Theory Department to complement its research directions and strengthen the team.

Job description

 • develop and pursue an independent research program in condensed-matter theory or in theory applicable to materials science and engineering
 • build and maintain a research group by securing external funding (funding for one postdoc position will be provided by the Institute)

Your profile

 • PhD in condensed-matter physics, materials science, materials engineering, or quantum chemistry
 • research experience in the field (at least 6 years after earning PhD) at an Institution different from the one that granted the PhD degree
 • prior experience with group leadership and/or supervision of students is an advantage
 • excellent spoken and written English

We offer

 • working in an international and creative environment
 • assistance with the administrative side of grant proposals
 • flexible working hours with home office possibility
 • training and development opportunities (soft skills, language courses)
 • 5 weeks of vacation + 5 sick days a year

How to apply

Send your application to kariera@fzu.cz and include

 • cover letter explaining your motivation to apply
 • proposal of your research program (1 – 2 pages)
 • CV with your research experience and list of publications
 • two recommendation letters from established researchers familiar with your career, who may be contacted as references

Review of applications will start on June 21. The starting date is flexible between September 2021 and January 2022. The contract is offered initially for five years with prospects of long-term extension pending positive evaluation after the initial period.

General employment questions should be addressed to Lucie Beránková (berankova@fzu.cz), research-related enquiries to Jindrich Kolorenc (kolorenc@fzu.cz).

About the Institute

The Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences (FZU) is a public research institution specializing in fundamental and applied research in physics, especially elementary particle physics, condensed matter physics, solid state physics, optics, plasma physics and laser physics. The FZU is the largest institute of the Czech Academy of Sciences with more than 1300 employees, including a considerable number of international workers. As a public research institution, the FZU contributes to increasing the level of knowledge, the quality of education, and the use of research findings in practice.

On April 2019, the FZU has become a holder of the certificate HR Excellence in Research Award, which is awarded by the European Commission. The FZU has thus ranked among the group of prestigious European institutions having the right to use this certificate.

Further information available at: Why FZU? | FZU


Uzávěrka přihlášek: 20. 06. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.